Ronde Venen Belang maakt samen met de VVD en D66 onderdeel uit van de  coalitie in de gemeente De Ronde Venen. De plannen van de coalitie staan geschreven in het coalitieakkoord 2022-2026 “In het hart”. Via deze link kan je het coalitieakkoord lezen.

Het verkiezingsprogramma “Hart voor de inwoner!” uit 2022 is voor Ronde Venen Belang de basis geweest om in te brengen in het coalitieakkoord. Klik hier om het verkiezingsprogramma te lezen.

Naast het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord kent Ronde Venen Belang tien toppunten. Deze toppunten komen uit het verkiezingsprogramma en zijn een samenvatting van de belangrijkste standpunten van de partij.

Tien toppunten van Ronde Venen Belang: 

1. Jij mag het zeggen

– Inwoners, bedrijven en organisaties praten mee!
– Invoeren van een lokaal referendum.

2. Wonen: woonkansen voor eigen inwoners vergroten!

– De rode contour is niet langer heilig, wonen gaat voor landbouw en natuur.
– Eigen inwoners krijgen voorrang bij nieuwbouwwoningen en het toewijzen van huurwoningen.
– Splitsing (huur)woningen mogelijk maken voor jongeren en ouderen.
– Bouwen in de gemeente: passende en betaalbare huisvesting voor jong en oud.
– Gemeente moet regie terugpakken om onze woningnood op te lossen.

3. Duurzaamheid

– Geen doorgeslagen klimaatambities.
– Geen windturbines in de gemeente.
– Niet gedwongen van het aardgas af, eerst huizen isoleren.

4. Afval

– Onverstandige en dure afvalplannen in de afvalbak.
– Inwoners scheiden zelf hun afval, stop de invoering van Diftar.
– Niet betalen per leging of per kilo.

5. Zorg en ondersteuning op maat

– Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft krijgt de hulp dichtbij huis.
– De kosten voor de gemeente moeten streng worden bewaakt door geld dat voor de zorg bestemd is daadwerkelijk naar de zorg gaat.
– Eenzaamheid ouderen bestrijden, mantelzorg meer ondersteunen.

6. Veiligheid thuis en op de weg

– Aanpakken van onveilige (verkeer)situaties.
– Ieder kind veilig op de fiets naar school.
– N201 moet veiliger, onderzoek naar mogelijke oplossingen.
– Meer blauw op straat en zichtbare handhaving.

7. De eigen leefomgeving

– Inwoners moeten weer blij worden met de eigen buurt.
– Groenonderhoud verbeteren en weer in eigen beheer.
– Straten en voetpaden schoon van onkruid.

8. Extra aandacht voor openbaar vervoer

– Metrolijn vanuit Uithoorn doortrekken naar De Ronde Venen.
– Bussen moeten via station Abcoude.
– Station Abcoude moet blijven.

9. Prettig leven

– Meer geld naar verenigingen en ondersteuning van cultuur, karakter van de dorpen moet behouden blijven.
– Sporten op recept! Kortingsvouchers om zo inwoners in aanraking te brengen met sport.
– Inzet op behoud van basisvoorzieningen zoals winkels, scholen, dorpshuizen, bibliotheken en zorg dichtbij huis.
– Herintroduceren van schoolzwemmen voor de basisschoolleerlingen.

10. Betaalbare woonlasten

– Voorwaarde is solide financieel beleid.
– OZB is geen melkkoe.
– De gemeente mag niet op de pof leven, algemene reserve op orde brengen.
– Afschaffen hondenbelasting.

Meer informatie