RVB is een echte inwonerspartij. Onze manier van politiek bedrijven is van de nuchtere soort. RVB is niet links, niet rechts, maar een lokale partij met oplossingsgerichte “ombudspolitiek” die opkomt voor de belangen van de eigen inwoners. Wij kiezen vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze inwoners? Wij laten ons niet leiden door landelijk aangestuurde partijpolitiek, wij staan het liefst in de straat of buurt om te luisteren naar wat er beter kan. Jij mag het zeggen in de praktijk!

Sinds de vorige verkiezingen hebben wij veel tijd gestoken in direct contact met inwoners met als doel te weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. De komende periode zal ons lokale geluid nog sterker worden. Als inwonerspartij hebben wij samen met onze inwoners veel successen geboekt. Recent de meest aansprekende: géén windturbines in onze mooie gemeente! RVB staat naast je!

Laatste nieuws