RVB is een echte inwonerspartij. RVB is niet links, niet rechts, maar een lokale partij die opkomt voor de belangen van de eigen inwoners. Wij kiezen vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze inwoners?

Wij laten ons niet leiden door landelijk aangestuurde partijpolitiek, wij staan het liefst in de straat of buurt om te luisteren naar wat er beter kan. Jij mag het zeggen in de praktijk!

Ronde Venen Belang is met 10 zetels de grootste partij in de gemeenteraad. Daarnaast levert RVB twee wethouders in het college van B&W. De komende periode zal ons lokale geluid nog sterker worden. Ronde Venen Belang heeft een hart voor de inwoner!

Laatste nieuws