Huib is één van de twee wethouders die Ronde Venen Belang levert in het college van B&W. Huib heeft de onderstaande portefeuille.

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting
  • Bestemmingsplan Plassengebied
  • Vergunningverlening

Contact