De gemeenteraad heeft het budget dat nodig is voor de aanpassingen van het sportpark en het bouwrijp maken van de grond van project De Meijert goedgekeurd. De tennisverenigingen kunnen nu samengaan en de woningen kunnen gebouwd worden op de grond die vrijkomt. De gemeenteraad heeft ook bestemmingsplan ´De Meijert Noord & Zuid’ vastgesteld. RVB wethouders Maarten van der Greft (Sport) en Huib Zevenhuizen (Wonen) hebben hier met de ambtelijke organisatie lang en hard aan gewerkt. Hiermee bouwen we passende huisvesting voor jong en oud en vergroten we de woonkansen voor de eigen inwoners. Ronde Venen Belang is hier dan ook erg blij mee.

Wethouder Maarten van der Greft (Sport): “De Meijert is een project waarbij alles samenkomt: park De Meijert blijft behouden, de tennisverenigingen kunnen weer jaren vooruit met het heringerichte sportpark, de overkapping zorgt voor minder overlast voor omwonenden en er komen de broodnodige extra woningen in Mijdrecht. Een mooi project op een bijzondere locatie. Vanaf het najaar 2024 tot en met het voorjaar van 2025 worden dan de nieuwe banen en de overkapping aangelegd. Dat is zo veel mogelijk tijdens het winterseizoen van de tennisvereniging zodat de spelers er zo min mogelijk last van hebben. De grond onder Tennisvereniging Mijdrecht komt vervolgens vrij voor woningbouw.”

Wethouder Huib Zevenhuizen (Wonen): “We willen woningzoekenden uit onze gemeente zo snel mogelijk aan een geschikt huis helpen. Daarom is De Meijert ook zo belangrijk. Als het hele project klaar is, zijn er 90 sociale huurappartementen, 16 vrije sector koopwoningen, 54 zorg- en aanleunappartementen, 42 vrije sector koop- of middeldure huurwoningen en een gezondheidscentrum gerealiseerd. Dat is echt een groot aantal woningen en voor ieder wat wils. We bouwen voor starters, senioren en voor mensen met een zorgbehoefte. Zodra het terrein van Tennisvereniging Mijdrecht vrijkomt, kan gestart worden met de bouw van de eerste woningen. Daar komen dan 8 vrije sectorwoningen, en 90 sociale huurappartementen.

Voormalig partycentrum
Voor de bouw van de woningen op het terrein van het partycentrum wordt een apart bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het is het plan om die eind 2024 aan de raad ter vaststelling aan te bieden.