Voorstel van Ronde Venen Belang unaniem aangenomen  

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart is de motie groene schoolpleinen voor de hele wijk aangenomen. Ronde Venen Belang heeft deze motie ingediend samen met de fracties PvdA/Groenlinks, Inwonerscollectief en Seniorenpartij De Ronde Venen. RVB raadslid Walter Koornneef heeft deze motie na overleg met deze partijen opgesteld en ingediend bij de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen.  

Het onderhoud van de schoolpleinen is niet meegenomen in het IHP, omdat dit geen wettelijke verplichting is voor de gemeente en scholen dus zelf verantwoordelijk zijn. Het idee van de motie is dat er gekeken gaat worden welke scholen hun schoolplein willen openstellen voor de hele wijk en daarmee ook aanspraak maken op budget van de gemeente, omdat het hiermee openbare ruimte wordt.  

Te weinig speelplekken
RVB raadslid Walter Koornneef: “Op dit moment hebben kinderen in onze gemeente te weinig speelplekken om buiten schooltijden veilig te kunnen spelen en elkaar te ontmoeten. Het openstellen van schoolpleinen voor kinderen buiten schooltijden kan een belangrijke stap zijn om te voorzien in meer toegankelijke en veilige speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen.”  

Samenwerken
In de motie wordt gevraagd om aan de schoolbesturen te vragen of ze willen meewerken aan het openstellen van hun schoolpleinen. Als ze dit willen en de gemeenteraad stelt hier budget voor beschikbaar kunnen ze op een financiële bijdrage rekenen van de gemeente. Het kan ook zijn dat dit geen haalbare kaart is, maar dan kan er worden gekeken of de scholen op een andere manier kunnen worden geholpen om hun schoolpleinen te vergroenen. Beide opties worden nu uitgewerkt.  

Wordt vervolgd
RVB-raadslid Walter Koornneef: “Ik ben blij dat het onderwerp nu op de kaart staat. De fractie van RVB wacht eerst af welke scholen willen meewerken en hoeveel geld het gaat kosten. Daarna praten we er ongetwijfeld in de gemeenteraad met elkaar verder over. Ronde Venen Belang heeft in ieder geval een hart voor onze kinderen!