Tijdens de raadsvergadering van 23 februari is het raadsvoorstel startnotitie maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen als akkoordstuk aangenomen. De fractie van Ronde Venen Belang is hier erg blij mee en heeft tijdens de commissievergadering flink wat vragen gesteld én wethouder Cees van Uden aandachtspunten meegegeven. Wat RVB betreft moeten onze dorpshuizen toekomstbestendig zijn.

EIGEN BROEK OPHOUDEN

Bij het opstellen van nieuw beleid dient een startnotitie, een document waarvan de gemeenteraad uitspraken kan doen, om de gemeenteraad in een vroeg stadium te betrekken en mee te praten. RVB is dan ook een groot voorstander van startnotities. Er gaat veel geld naar de dorpshuizen. Helaas is er veel achterstallig onderhoud en worden ruimtes niet altijd even efficiënt gebruikt. Het is dan ook goed dat er beleid voor de langere termijn wordt gemaakt. Wat RVB betreft moeten de dorpshuizen toekomstbestendig zijn en in beginsel zelfredzaam zijn om eigen broek op te houden.

SUCCES VAN KLEINE DORPSHUIZEN

Maatschappelijke activiteiten kunnen echter niet altijd voor commerciële tarieven worden ontplooid en er zijn niet altijd rendabele openingstijden. Daarom moet de gemeente bijspringen als het nodig is. RVB heeft verantwoordelijk wethouder Cees van Uden meegegeven vooral te kijken naar de kleinere dorpshuizen waar het relatief beter gaat t.o.v. van de grotere dorpshuizen. Wat is het geheim van hun succes? En hoe kan dit naar de grotere dorpshuizen worden gekopieerd?

MEER ACTIVITEITEN IN DORPSHUIZEN

Ronde Venen Belang vindt ook dat er meer initiatieven te ontplooien zijn, waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt behaald. Dààrop moet door de dorpshuizen ook worden ingezet; dat mag van de exploitant van beide dorpshuizen ook worden verwacht. Daarmee heeft de samenleving en een dorp echt iets aan het dorpshuis. Alle mogelijke vormen van beheer moeten op een rijtje worden gezet en mag creatief worden gekeken naar het bundelen van maatschappelijke voorzieningen onder één dak.

INWONERS PRATEN MEE

De komende maanden worden de onderdelen verder uitgewerkt. Voor de uitwerking van het beleidsplan organiseert de gemeente gesprekken met gebruikers en beheerders van (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed. RVB vindt dit niet meer dan logisch. Inwoners en gebruikers moeten mogen meepraten over de toekomst van ons maatschappelijk vastgoed en dorpshuizen. Het zijn tenslotte de voorzieningen waar ze zelf gebruik van maken.

LASTIGE KEUZES

RVB gaat lastige keuzes niet uit de weg en kijkt uit naar de definitieve uitwerking. Op het moment dat er meer duidelijk is gaat RVB graag met inwoners en gebruikers in gesprek om te kijken wat men van de plannen vindt. Ronde Venen Belang staat naast je!