Onze inwoners zijn massaal naar de stembus gegaan. 61,3 procent sprak hun voorkeur uit in het referendum. 

Een meerderheid van 50,5 procent van de inwoners sprak zich uit voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis, 45,4 van de inwoners ziet liever dat het bestaande gemeentehuis wordt verbouwd. 4,1 procent van de inwoners stemde blanco of ongeldig.

De fractie van Ronde Venen Belang zal het voorstel van het college volgen om voor nieuwbouw te stemmen. De fractie van RVB zal bij de behandeling van het raadsvoorstel in april meegeven welke punten zij daarbij belangrijk vindt.

Ronde Venen Belang staat naast je!