Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 februari is er door de leden van Ronde Venen Belang een nieuw partijbestuur gekozen. Bestuursleden Jaap-Jan Bulthuis en Hans van Zwieten gaan door als bestuurslid. Yves Gassman treedt toe als nieuw bestuurslid. Yves vervangt Sjaak van Breukelen, Sjaak had al eerder aangegeven te willen stoppen.  

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering werd het nieuwe bestuur met ruime meerderheid van stemmen gekozen. Met drie bestuursleden is het bestuur weer volledig en gaan zij vol enthousiasme aan de slag voor de leden en de partij. 

De ALV had aan het eind nog een extra feestelijk tintje. Een aantal leden werden voor hun verdiensten voor de partij in het zonnetje gezet en benoemd tot erelid van verdienste. De titel van erelid is er één om met trots te dragen! 

Sjaak van Breukelen, Anco Goldhoorn, Machteld Goldhoorn en Guus Stein kregen een oorkonde en een speciaal speldje opgespeld. De weduwe van Toon van der Meer, Nanda, ontving de oorkonde en het speldje voor haar inmiddels overleden man.  

Nu het partijbestuur weer op volle sterkte is kan de vereniging achter de politieke partij Ronde Venen Belang weer volop aan de slag. Daarbij geldt altijd: Ronde Venen Belang staat naast je!