Ronde Venen Belang hecht er waarde aan als onze inwoners zich kunnen uitspreken over maatschappelijke thema’s. Een belangrijk thema voor de toekomst is het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023-2030. Het betreft een nieuw plan voor het verkeer in de toekomst in de gemeente De Ronde Venen.

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners daar over mogen en kunnen meepraten. Vul daarom de vragenlijst in zodat jouw mening kan worden meegenomen bij het opstellen van dat plan.

Ronde Venen Belang hoopt dat veel inwoners de vragenlijst invullen zodat de fractie in de gemeenteraad er dan op toe kan zien welke punten er wel of niet worden meegenomen door het college in een raadsvoorstel. De opmerkingen van onze inwoners worden dan meegenomen bij de behandeling van dat raadsvoorstel.

Vul de vragenlijst in via deze LINK

Ronde Venen Belang staat naast je !