Tijdens de raadsvergadering van 20 december is het raadsvoorstel inwonerparticipatiebeleid unaniem aangenomen. De fractie bij monde van woordvoerder Serge Kraaikamp van Ronde Venen Belang is hier erg blij mee. Eerder al is het referendum ingevoerd en hiermee krijgt het inwonerparticipatiebeleid steeds meer vorm. Inwonersparticipatie was en is in het verkiezingsprogramma (gekoppeld met het referendum) enorm belangrijk voor RVB.

In het coalitieakkoord “In het hart” staat in het voorwoord: ‘We werken samen door de samenleving om goede ideeën te vragen. Wij willen een lokale overheid zijn die luistert en hier ook naar handelt vanuit vertrouwen en openheid. In het gesprek met de samenleving zorgen we voor duidelijke verwachtingen. Op deze manier voorkomen we teleurstellingen. En bij de acties is opgenomen dat vooruitstrevend en ambitieus inwonerparticipatiebeleid wordt opgesteld.’

Fractievoorzitter Gert Luijer: ‘Graag willen wij inwoners veel meer betrekken bij de beslissingen van het college en de gemeenteraad. En dat inwoners veel gemakkelijker een idee of wens kunnen laten uitvoeren als daar meer dan genoeg draagvlak voor is. En juist dat gaat nu veel makkelijker worden. Het voorstel is zo geschreven dat het niet vol zit met regels en voorwaarden.’

Inwonersparticipatie staat nu echt op de kaart. De fractie van RVB kijkt er naar uit om hier samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vorm aan te geven. Daarbij geldt voor Ronde Venen Belang nog steeds: ‘jij mag het zeggen!”