Donderdag 6 oktober vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Tijdens de vergadering werd een cameraman van RTV Ronde Venen onwel en moest de vergadering worden geschorst. De raadsvergadering is maandag 10 oktober afgemaakt. Inmiddels gaat het gelukkig weer goed met de cameraman. Het nieuwe college van Ronde Venen Belang, VVD De Ronde Venen en D66 De Ronde Venen is tijdens de eerste twee vergaderingen voortvarend van start gegaan. Er zijn flink wat raadsvoorstellen aangenomen. Fractievoorzitter Gert Luijer kijkt dan ook tevreden terug op de eerste raadsvergadering.   

Zo werd o.a. het raadsvoorstel referendumverordening aangenomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan toppunt 1 van Ronde Venen Belang. Het invoeren van een lokaal referendum is een goed voorbeeld van jij mag het zeggen in de praktijk. Het invoeren van een lokaal referendum, draagt bij aan het nog in te vullen inwonerparticipatiebeleid. Daarbij werden ook twee varianten voor het gemeentehuis aan de gemeenteraad voorgelegd, renovatie op de huidige plek, of nieuwbouw bij het zwembad. Deze twee varianten komen in december terug in de gemeenteraad voordat ze aan d.m.v. een referendum aan onze inwoners worden voorgelegd.  

Daarnaast werden drie raadsvoorstellen met ruimtelijke kaders aangenomen. Hiermee worden de woonkansen voor de eigen inwoners vergroot. Bij elkaar drie plannen voor in totaal maar liefst bijna 1600 woningen. Er komen woningen bij De Meijert en Oosterland in Mijdrecht en in de Maricken II in Wilnis. Hiermee wordt invulling gegeven aan toppunt 2 van RVB: de woonkansen voor eigen inwoners vergroten!   

Aan het einde van de avond ging een lang verwachte wens van RVB in vervulling.  Onverstandige plannen gaan eindelijk in de afvalbak. Er komt geen invoering van het oorspronkelijke plan van Diftar, maar een eerlijk en eenvoudig afvalbeleid waarbij inwoners gaan betalen voor de grote van hun minicontainer voor het restafval. Hiermee wordt invulling gegeven aan toppunt 4 uit het verkiezingsprogramma van RVB.  

Tot slot is een verruiming van de winkeltijdenverordening aangenomen. Winkeliers mogen op dit moment al open zijn op zondag, maar dit wordt nu nog verder verruimd en ook verder verruimd op feestdagen.     

Fractievoorzitter van Ronde Venen Belang Gert Luijer blikt tevreden terug op de eerste raadsvergadering na de zomer: ‘Het college is voortvarend van start gegaan. Goed om te zien dat er invulling wordt gegeven aan het coalitieakkoord ‘In het hart’. De fractie van Ronde Venen Belang zal het college op de voet volgen.

Ronde Venen Belang staat naast je!