Formatie inhoudelijk van start  

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart hebben Ronde Venen Belang, de VVD en D66 het vertrouwen uitgesproken om met elkaar de formatie te starten. Pieter Heiliegers, de burgemeester van Uithoorn, is door de partijen bereid gevonden om de formatie te leiden. Na een eerste verkenning waarbij er procesafspraken zijn gemaakt zijn de afgelopen week de inhoudelijke gesprekken gestart. Dit was de officiële aftrap van de inhoudelijke formatie.  

De komende weken voeren RVB, de VVD en D66 inhoudelijke gesprekken. Er wordt gezamenlijk gesproken over een nieuw coalitieakkoord. Vanuit de gemeente neemt de gemeentesecretaris Ruud Kleijnen deel aan de gesprekken en er is ook ambtelijke ondersteuning. De gesprekken vinden of in het gemeentehuis plaats of bij een lokaliteit wisselend in één van onze mooie dorpen. De afgelopen week vond het gesprek plaats bij Het Spoorhuis in Vinkeveen.   

Partijleider van Ronde Venen Belang Maarten van der Greft: “De gesprekken verlopen in goede harmonie. Wij weten van elkaar wat voor wie belangrijk is en er worden elkaar successen gegund. De formateur voelt dit goed aan en begeleid dit proces tot nu toe voortreffelijk. Tijdens het formatieproces zullen wij zo transparant mogelijk optreden.”  

Bart Richter van de VVD: “Ik sluit me daar van harte bij aan. Zoals in het eerdere advies van informateur Barendse als verwachting stond aangegeven kunnen wij elkaar tot op heden inhoudelijk goed vinden. Ook de persoonlijke samenwerking verloopt prettig wat van groot belang is om er met elkaar uit te komen”.               

Ronde Venen Belang, de VVD en D66 hebben het voornemen om samen tot een andere bestuurscultuur te komen. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat het toekomstig college samen met de hele gemeenteraad tot een bestendig gemeentebestuur komt dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Passend bij deze nieuwe bestuurscultuur is de open houding die de beoogd coalitiepartners voor ogen hebben.  

Cees van Uden (D66) sluit af: “Passend bij de nieuwe bestuurscultuur worden de politieke partijen die niet deelnemen aan het formatieproces uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens deze gespreken willen wij graag met hen praten over de invulling van de gewenste nieuwe bestuurscultuur. Daarnaast gaan wij graag met deze partijen in gesprek om hun inbreng te horen voor het beoogd coalitieakkoord. Zoals Maarten van de Greft (RVB) tijdens het debat al aan gaf: “Wat ons betreft gaat het er niet om wie het zegt, maar het gaat erom wat je zegt.”