Alle politieke partijen praten mee! 

De afgelopen weken hebben Ronde Venen Belang, de VVD en D66 meerdere inhoudelijke gesprekken gevoerd om toe te werken naar een nieuw coalitieakkoord. Afgelopen weekend spraken de beoogd coalitiepartijen met de overige partijen. Het CDA, PvdA/Groenlinks, Seniorenpartij, CU/SGP en het Inwonerscollectief kwamen om de beurt langs voor een gesprek. Er is met elkaar gesproken over zowel inhoudelijke onderwerpen als over de manier waarop men de komende vier jaar met elkaar wil samenwerken en onze gemeente samen wil besturen. 

Inhoudelijk hebben de formerende partijen de afgelopen weken onder andere gesproken over afval, duurzaamheid, veiligheid, wonen en financiën. Ook is het onderwerp inwonerparticipatie nadrukkelijk aan de orde geweest en de manier waarop het nieuwe gemeentebestuur hier straks mee om wil gaan. De gesprekken verlopen voorspoedig en op de meeste punten is al overeenstemming bereikt. De komende weken komen de overige onderwerpen aan bod.  

RVB, de VVD en D66 hebben het voornemen om de komende vier jaar met een open houding het bestuur van onze gemeente vorm te geven. Zij zetten zich in voor een gemeentebestuur die samen met de hele gemeenteraad tot goede plannen komt voor de hele gemeente.  

Partijleider van Ronde Venen Belang Maarten van der Greft: “We hadden er voor kunnen kiezen om met zijn drieeën de deuren te sluiten en aan het eind van de rit een coalitieakkoord te presenteren. Wij hebben er bewust voor gekozen om halverwege het proces ook de andere partijen aan tafel te vragen om te bespreken wat zij graag anders zouden zien. Niet alleen de zetels die tellen, maar ook de goede ideeën”. 

Bart Richter, fractievoorzitter VVD: “Het geeft veel positieve energie om op deze wijze toe te werken naar een coalitieakkoord voor de komende jaren. Ik ben er van overtuigd dat we met deze aanpak en de manier van samenwerken die we hebben afgesproken het beste doen voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente”. 

Cees van Uden, D66: “Het was erg fijn om met alle partijen te kunnen spreken. Constructief en meedenkend, zo zou ik de gesprekken willen omschrijven. Veel goede ideeën gehoord die wij zeker kunnen gebruiken in het vervolg van het traject”. 

De komende weken praten RVB, de VVD en D66 verder over een nieuw coalitieakkoord. Zodra het proces in de afrondende fase is zal dit worden gecommuniceerd. Dan weten de formerende partijen ook wanneer het coalitieakkoord af is en wanneer het nieuwe college kan worden gepresenteerd.