Miriam Barendse aan de slag als informateur  

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in de Ronde Venen een politieke aardverschuiving veroorzaakt. Ronde Venen Belang heeft de verkiezingen overtuigend gewonnen en gaat van 4 zetels naar 10 zetels in de gemeenteraad. Daarmee wordt Ronde Venen Belang veruit de grootste partij in de gemeente De Ronde Venen.  

Tijdens het duidingsdebat van 18 maart jl. heeft partijleider Maarten van der Greft direct het voortouw genomen en Miriam Barendse als informateur gepresenteerd. Mevrouw Barendse woont in Breukelen en is werkzaam als voorzitter van de vakvereniging politie. Daarvoor was zij lange tijd korpschef van de Politie Regio Midden Nederland. De informateur gaat onderzoeken welke partijen met elkaar zouden kunnen gaan samenwerken en welke coalities er allemaal mogelijk zijn op basis van de verkiezingsuitslag.  

Partijleider Maarten van der Greft: “Wij zijn heel blij dat wij Miriam Barendse bereid hebben gevonden om de informatie te leiden. Wij hebben mevrouw Barendse leren kennen als helder, vriendelijk en slagvaardig. Als lokale partij willen wij een trend doorbreken en daarom hebben wij een onafhankelijk, niet aan een partij gebonden buitenstaander gevraagd. Mevrouw Barendse kijkt neutraal naar de verkiezingsuitslag en de verwachting is dat zij met een heldere analyse zal komen. Ronde Venen Belang staat klaar om bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Het is aan de informateur om uit te zoeken welke partij(en) deze uitdaging samen met ons willen aangaan.”    

Miriam Barendse: “De komende week zal ik gesprekken met alle politieke partijen voeren. Tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 30 maart zal ik verslag uitbrengen van de informatieronde. Ik ben vereerd dat ik door Ronde Venen Belang voor deze opdracht gevraagd ben en ga vol enthousiasme en met alle zorgvuldigheid deze uitdaging aan.”
Informateur Miriam Barendse