De afgelopen raadsperiode heeft de gemeenteraad meerdere malen discussie gevoerd over het afvalbeleid. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 wilden Diftar invoeren, dit staat voor gedifferentieerde tarieven. Volgens dit plan moeten alle containers worden gechipt en gaan inwoners betalen per leging en/of kilo. Ronde Venen Belang vindt dit geen slim plan en heeft zich hier fel tegen verzet. Deze krant heeft hier toen veel aandacht aan besteed en honderden inwoners stuurden hun reactie in dat zij het hier niet mee eens waren. Dit heeft ertoe geleid dat Diftar voorlopig is uitgesteld. Wat Ronde Venen Belang betreft komt van uitstel afstel.

Lijsttrekker Maarten van der Greft: “De afgelopen raadsperiode hebben wij gemerkt dat afval een belangrijk onderwerp is voor onze inwoners. Het is misschien niet het meest sexy of spannende onderwerp, maar wel iets waar alle inwoners mee te maken hebben. Hoe vaak wordt mijn afvalbak opgehaald en hoeveel moet ik ervoor betalen? Dat zijn terechte vragen die onze inwoners bezig houden. Wij van Ronde Venen Belang vinden het een goede zaak dat de containers nu gechipt zijn. Het is natuurlijk van de zotte dat de gemeente niet eens wist hoeveel containers er zijn in onze gemeente en of een inwoner een grote, een kleine of zelfs twee bakken heeft. Het chippen is een goede zaak, maar verder moeten we niet gaan.” Aldus lijsttrekker Maarten van der Greft.

Wat Ronde Venen Belang betreft moet het afvalscheidingsprogramma opnieuw worden bezien. Na-scheiding door de afvalverwerker heeft de voorkeur. De verwerking van afval moet daarbij anders worden benaderd. Afval dient te worden gezien als een grondstof waar een verdienmodel aan kleeft. De afvalwerker kan hier goed geld aan verdienen. Er is geen stijging van de lokale belasting nodig voor een beter afvalplan.

Lijsttrekker Maarten van der Greft vervolgt: “Als na-scheiding door de afvalverwerker niet lukt, dan moet afvalscheiding worden beloond met een lage afvalstoffenheffing. Het meest eerlijke is met een verschil van tarief in een kleine en grote afvalbak is. Het onverstandige afvalplan van Diftar (tariefdifferentiatie) waarbij inwoners moeten betalen per kilo en/of leging is een slecht idee. De invoering ervan is veel te duur en brengt allerlei ongewenste neveneffecten met zich mee. Je wil toch niet je buurman betrappen die zijn afval in jouw afvalbak erbij propt? Of in de vuurkorf beland? En wat denk je van al dat zwerfvuil? Veel gemeenten die Diftar hebben ingevoerd komen daar later op terug. Wil je net als RVB geen domme afvalplannen en niet betalen per leging of kilo? Dan kan je het beste op Ronde Venen Belang stemmen. Dan gaan wij zorgen dat van uitstel afstel komt en dat de onverstandige afvalplannen definitief in de prullenbak gaan!”