Tijdens de raadsvergadering van 29 maart jl. heeft de “oude” gemeenteraad afscheid genomen. Dit was de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2018-2022. Namens Ronde Venen Belang nam Anco Goldhoorn afscheid als raadslid. Anco is ruim 20 jaar voor Ronde Venen Belang actief geweest. Sinds 2006 als raadslid en ook een termijn als wethouder. Ronde Venen Belang wil Anco heel hartelijk bedanken voor al zijn inzet. Wij zullen zijn kennis en kunde gaan missen!   

Van jongs af aan is Anco Goldhoorn maatschappelijk betrokken geweest. Sinds 2000 is Anco actief voor Ronde Venen Belang. Eerst op de achtergrond en later meer inhoudelijk, vanaf 2006 als raadslid, geen politicus zou hij zelf zeggen, maar een echte volksvertegenwoordiger.   

Als volksvertegenwoordiger heeft Anco gestreden tegen onrecht en onrechtvaardigheid. Passie en betrokkenheid voor de goede zaak, zo kennen wij Anco. Als je iets belooft dan moet je het ook doen, luisteren naar de inwoners en proberen het beleid zo in te richten dat mensen boven regels gaan. Alleen dan kun je iets voor de inwoners betekenen. Anco was al bezig met “jij mag het zeggen”, voordat Ronde Venen Belang “jij mag het zeggen” introduceerde.   

Na twee termijnen als volksvertegenwoordiger werd Anco bestuurder. In 2014 werd Anco wethouder en tweede locoburgemeester. Als wethouder kon hij als bestuurder echt iets voor onze inwoners betekenen en het verschil maken. De laatste raadsperiode maakte Anco onderdeel uit van een fractie van vier raadsleden in de oppositie. Deze fractie heeft samen constructief op de inhoud oppositie gevoerd. De inbreng van Anco heeft mede bijgedragen aan het succes van Ronde Venen Belang bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.   

Ronde Venen Belang hoopt dat Anco, ook nu na zijn vertrek uit de raad, achter de schermen op de achtergrond beschikbaar blijft. Wij kunnen zijn kennis en kunde meer dan goed gebruiken. Anco zelf zal na zijn vertrek uit de raad in ieder geval op zondag nu niet meer gestoord worden door dringende zaken m.b.t. de lokale politiek onder een wedstrijd van zijn favoriete FC Groningen. Daarnaast heeft hij nu meer tijd om te genieten van zijn vrije tijd, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.  

Wij wensen Anco veel geluk en gezondheid toe en willen hem nogmaals bedanken voor al zijn inzet de afgelopen jaren. Voor Ronde Venen Belang is Anco het voorbeeld van een echte volksvertegenwoordiger met een hart voor de inwoner!