De afgelopen tijd kwamen er veel (terechte!) klachten van inwoners bij Ronde Venen Belang binnen over het groenonderhoud en de onkruidbestrijding in onze gemeente. Het borstelen wordt nu uitbesteedt en daar wordt heel veel geld voor betaald.  

Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober heeft RVB een voorstel ingediend om te bekijken of het groenonderhoud beter en weer in eigen beheer kan. Concreet moet er worden gekeken of de gemeente zelf machines kan aanschaffen om het onkruid een kopje kleiner kan maken. RVB denkt dat dit goedkoper is dan duur uitbesteden en dat hiermee ook het onkruid beter wordt aangepakt.  

Het voorstel is door de gemeenteraad unaniem aangenomen!