Ronde Venen Belang probeert met motie dat om te draaien, maar krijgt onvoldoende steun

De fractie van Ronde Venen Belang heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april een voorstel ingediend om het college opdracht te geven STEDIN er op haar verantwoordelijkheid aan te spreken om het lokale netwerk qua capaciteit aan te passen aan maximale/volledige terug levering van duurzaam opgewekte stroom door lokale huishoudens en bedrijven. STEDIN is in onze gemeente de netbeheerder die zorgdraagt voor de elektriciteitskabels en de gasleidingen. In de opdracht stond dat alvorens over te gaan op het aanwijzen van gebieden voor windmolens STEDIN haar elektriciteitsnetwerk in De Ronde Venen op orde moete maken of tenminste de garantie daartoe afgeeft. Want wat heeft het voor zin om overal windmolens te laten plaatsen als het netwerk het niet eens aankan?

Netwerk geschikt maken voor teruglevering
De coalitiepartijen drongen aan op behandeling van de motie bij het bepalen van de zoekgebieden zon en wind tijdens de raadsvergadering van 30 juni.  Raadslid van Ronde Venen Belang Anco Goldhoorn: “hier wordt echt de noodzaak gemist. Wij zijn als partij op zoek naar draagvlak, van ontwikkelingen vanuit de inwoners  en niet uitgestort over de inwoner heen. Het gaat ons niet om de zoekgebieden. Het gaat ons er om dat we eerst er alles aan moeten doen om inwoners en bedrijven stroom te laten opwekken met zonnepanelen. Daar worden zij beter van en dat zorgt voor draagvlak. Echter het netwerk van STEDIN kan dat niet aan. Waarom denk je dat er op boerderijen zo weinig zonnepanelen liggen? Het netwerk kan het gewoon niet aan! Wij zijn voor de energietransitie, maar dan het liefst door en voor inwoners. Maar dan moet je dat wel mogelijk maken. Daar ging de motie om. Laat STEDIN het netwerk geschikt maken voor maximale teruglevering.”

Eerst netwerk op orde, dan pas denken aan windmolens
In de motie stond ook de voorwaarde dat STEDIN zich moest verplichten het netwerk aan te passen alvorens zoekgebieden aan te wijzen voor windmolens. Anco Goldhoorn: “Dit lijkt ons de juiste volgorde. Eerst ga je het mogelijk maken dat alle daken vol gelegd worden met zonnepanelen. Pas daarna moet je nadenken over andere manieren om stroom op te wekken. Dan moet je de volgorde niet omdraaien. Eerst windmolens neerzetten en pas daarna inwoners de kans geven stroom te leveren. Echt de omgekeerde wereld. Bovendien wordt geen enkele inwoner wijzer van een windturbine.”

Motie haalt het niet, maar geeft wel duidelijkheid
In de stemming werd duidelijk dat de motie het niet zou halen. De coalitiepartijen stemden tegen de motie. Anco Goldhoorn: “Hier geven ze mee aan – ondanks dat ze zich soms anders uiten – dat deze partijen gewoon voor windturbines zijn, omdat ze gewoon zoekgebieden voor windturbines willen aanwijzen. Jammer, maar dat geeft aan de andere kant ook duidelijkheid naar al die mensen die – ook in de buitengebieden –   stroom willen leveren maar dat niet kunnen en voor inwoners die tegen windturbines zijn. Wat mij betreft mag dat goed onthouden worden.