De website www.tegenwindmolens.nl is een groot succes! De actie www.tegenwindmolens.nl is opgestart door Ronde Venen Belang. Door het enorme succes is Ronde Venen Belang benaderd om de website met aanmeldingsmogelijkheden ter beschikking te stellen aan de actiegroep Red de Plassen.

Deze actiegroep wil net als Ronde Venen Belang ALLE inwoners van de Ronde Venen behoeden voor onomkeerbare besluiten zoals het plaatsen van windmolens in onze mooie gemeente. Ronde Venen Belang heeft besloten om op deze uitnodiging in te gaan.

Op deze manier kan elke inwoner tekenen tegen windmolens zonder geassocieerd te worden met welke politieke partij dan ook. De actiegroep Red de Plassen kan zich als actiegroep bezighouden om te strijden tegen de windmolenwoeker in onze gemeente. Ronde Venen Belang kan zich als politieke partij in de politieke arena fel blijven verzetten tegen de plaatsing van windmolens in onze mooie gemeente!