Krijgen inwoners nu wel echt de mogelijkheid zich uit te spreken tegen windmolens?

In het proces van de energietransitie heeft de gemeente een voorlopig bod gedaan in de zogeheten Regionale Energie Strategie. Dit bod moet concreet gemaakt worden door het aanwijzen van zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines. Binnen de RES hebben de bestuurders (wethouders van de U16 gemeenten) meer tijd genomen om tot een gezamenlijk nieuw bod te komen. In diverse gemeenten wordt deze extra tijd ook benut om in de eigen gemeente de gedachten nog eens op een rij te zetten. Zo niet in gemeente De Ronde Venen. Voormalig wethouder Hagen hield, gesteund door de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 vast aan het schema van beslissen tijdens een raadsvergadering op 22 april over de zoekgebieden.

Een motie van Ronde Venen Belang om inwoners echt te raadplegen en het proces van beslissen uit te stellen werd tijdens de raadsvergadering van 25 januari j.l. door de voormalig wethouder ontraden en verworpen door de coalitiepartijen. Door het vertrek van wethouder Hagen naar de Tweede Kamer en het aantreden van de nieuwe wethouder Van Uden heeft het college de behandeling van het raadsvoorstel alsnog aangehouden. Dit om de nieuwe wethouder inwerktijd te gunnen.

Uitstel
Ronde Venen Belang heeft eerder al vastgesteld – en dat werd door de coalitiepartijen ontkend – dat de gemeente bij het betrekken van onze inwoners bij een zeer ingrijpend onderwerp als windmolens en zonnevelden ernstig tekort is geschoten. Er is veel in kranten en op TV gemeld dat De Ronde Venen op zoek gaat naar gebieden waar windmolens en zonnevelden kunnen komen. Dit heeft maar een zeer beperkt aantal mensen bereikt.

Fractievoorzitter Maarten van der Greft: “Heel veel mensen zijn niet op de hoogte dat er windmolens kunnen komen. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Zolang er niets in je buurt gebeurt ga je er ook van uit dat er niets gaat gebeuren. Het houdt je dan (nog) niet bezig. Kijk nu naar allerlei actiegroepen die opstaan. Die slaan alarm omdat zij niet op de hoogte waren. Naar wat ik begrepen heb hebben die actiegroepen Het Gein, Angstelgebied en Red de Plassen samen meer dan 10.000 steunbetuigingen ontvangen. Steunbetuigingen TEGEN windmolens, TEGEN aantasting van hun omgeving. Dat staat in schril contrast met de 1400 mensen die via de website www.zonenwindkaart.nl hebben gereageerd en waar de gemeente de zoekgebieden op baseert. Daarom hebben we op 22 januari in een motie gevraagd om uitstel. Door Corona kun je geen bijeenkomsten houden en inwoners informeren. Uitstellen dus totdat we weer wat meer vrijheid hebben. Het gaat namelijk ergens om. Vooral windmolens. Wil je die wel in je gemeente? Gevaartes van 240 meter hoog, driemaal de Arena. Daarom wilden wij van Ronde Venen Belang uitstel. Dat het college nu ook voor uitstel gaat om de wethouder tijd voor inwerken te gunnen is begrijpelijk en biedt voor de inwoners ook weer mogelijkheden om zich uit te spreken, aldus Van der Greft.

Maarten van der Greft: Onderdeel van dat inwerken zal hopelijk ook het verdiepen in het inspraakproces inhouden. We kennen de heer Van Uden als een echte democraat, dus zal hij het proces om zoekgebieden aan te wijzen, beoordelen en tot de conclusie komen dat het eventueel plaatsen van windmolens of zonnevelden bij heel veel inwoners langs is gegaan. Dat het bij heel veel inwoners niet speelt en als inwoners wel op de hoogte raken er heel veel inwoners zijn die zeker niet voor windmolens zouden gaan. Op deze wijze wordt onze motie uit januari uiteindelijk toch uitgevoerd. En dat is alleen maar winst voor de inwoner. 

Tot op heden is nog niet bekend wanneer en op welke manier het raadsvoorstel beleidsnota vaststellen zoekgebieden zon en wind wel wordt behandeld. De gemeente communiceert dit nog met onze inwoners. Uiteraard zal Ronde Venen Belang zich fel blijven verzetten tegen de windmolenwoeker in onze mooie gemeente. Daarnaast zal Ronde Venen zich inzetten voor een eerlijke en transparante manier van inwonerparticipatie. Zeker bij z’n belangrijk onderwerp geldt: jij mag het zeggen!