College drukt besluitvorming er doorheen

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari heeft Ronde Venen Belang samen met de Seniorenpartij en Lijst 8 Kernen een motie ingediend om het besluit tot vaststellen van de zoekgebieden voor zon en windmolens uit te stellen. Dit voorstel kon echter niet op voldoende steun rekenen. Het college bij monde van wethouder Hagen, blijft vasthouden aan het eerder aangegeven tijdspad: in maart a.s. presenteert de gemeente de zoekgebieden, dit zijn de plekken in de gemeente waar straks zonnevelden en windmolens moeten komen. Daarna, in april zal de gemeenteraad deze zoekgebieden dan moeten gaan vaststellen. Dit betekent dat inwoners maar één maand de tijd hebben om te reageren. Ronde Venen Belang heeft aangegeven hier grote moeite mee te hebben, met name mede ook omdat het in Corona tijd voor inwoners lastig is om zich te organiseren; zich bijvoorbeeld collectief tegen of juist vóór een bepaald gebied te verklaren.

Fractievoorzitter Maarten van der Greft: “De gemeente doet alsof er een goede inwonerparticipatie heeft plaatsgevonden, maar de website zon- en windkaart was een lachertje! De website was onbegrijpelijk om in te vullen, niemand weet wie er aan heeft deelgenomen en alleen voorstanders hebben een podium gekregen. Als de wethouder hier waarde aan hecht dan kunnen we deze inbreng gelijk wegstrepen tegen de hoeveelheid handtekeningen die via www.tegenwindmolens.nl zijn binnen gekomen.” 

Van papier naar realiteit

Hoe concreter de ambities van het Klimaatakkoord worden, hoe bizarrer en moeilijker ze blijken ten uitvoer te brengen. Het is eigenlijk gekkenwerk, zo stelt Van der Greft, om één van de dichtstbevolkte landen ter wereld op te zadelen met de ambitie om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energieproductie, met alle daarvoor benodigde ruimte voor wind- en zonneparken op land.

Er komt dan ook daartegen steeds meer weerstand; immers waar in ons landschap gaan we dat alles realiseren? Het proces zal uiterst nauwgezet moeten worden gelopen. De inwoners moeten worden gehoord; in ieder geval alle inwoners die gehoord willen worden!

Stem van inwoners moet overal even zwaar mee kunnen tellen

Wethouder Hagen blijft vooralsnog echter vasthouden aan haar voornemen dat zij begin maart a.s.de zon- en windkaart gaat presenteren en de gemeenteraad de gebieden daarop vermeld, daarna daadwerkelijk vaststelt in de maand april daarop.  De wethouder heeft aangegeven dat bij het vaststellen van de zoekgebieden er rekening wordt gehouden met aangenomen moties, handtekeningen, petities en  uitlatingen van actiegroepen.

Inwoners die zich vooraf dus hebben georganiseerd lijken dan hiermee  te worden voorgetrokken t.o.v. inwoners die zich nog niet hebben laten horen. Als dan duidelijk wordt dat in een zoekgebied, bijvoorbeeld aan de rand van een bepaald dorp, er ruimte is voor windmolens of een zonnevelden, dan hebben inwoners dus nog één maand de tijd om van zich te laten horen, hun mening daarover kenbaar te maken!

Fractievoorzitter van der Greft: “Het gaat hier wel om de grootste landschappelijke verandering van onze gemeente ooit. De gemeente loopt door deze manier van werken het risico dat we tegen oneindig veel procedures aanlopen. De manier waarop het nu wordt voorgesteld levert alleen maar narigheid op.”

Zorgvuldig proces

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 januari bleek dat alle raadsleden een zorgvuldig proces willen. Ronde Venen Belang deed daarom het voorstel dat wél in maart a.s.de zoekgebieden worden gepresenteerd, maar pas na de zomer de gemeenteraad die zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens daadwerkelijk ook vaststelt. “Dan krijgen inwoners de tijd om daarop te reageren. Zodra duidelijk is waar de gemeenteraad zonnevelden en/of windmolens wil gaan realiseren is het vooraf doorlopen proces niet meer belangrijk. Inwoners gaan zich immers pas roeren als blijkt dat er op korte afstand van hun woonomgeving ineens windmolens of zonnevelden worden gepland,” aldus Van der Greft

De motie van Ronde Venen Belang vond geen steun bij andere partijen. Ronde Venen Belang is dan ook benieuwd hoe deze partijen straks gaan reageren als het raadsvoorstel met de vastgestelde zoekgebieden voor ligt. En wat deze partijen dan doen als ondanks het korte tijdsbestek en Corona-onmogelijkheden heel veel inwoners zich hebben gemeld om in te spreken en dat ze aangeven tegen de voorgestelde zoekgebieden te zijn.