Deze week is bij alle inwoners de envelop met de belastingaanslag op de mat gevallen. In De Ronde Venen zijn huiseigenaren in totaal gemiddeld 854,83 euro kwijt aan woonlasten (optelsom van OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing). Dat komt neer op een stijging van 8,9 procent!

Voor de afvalstoffenheffing ligt dit anders. Inwoners gaan gemiddeld maar liefst meer dan 23% afvalstoffenheffing betalen! Wat worden inwoners hier beter van? Het lijkt erop dat de dure en idiote afvalplannen van de gemeente op onze inwoners worden afgewenteld. Ronde Venen Belang vindt dat budgettaire problemen niet mogen worden afgewenteld op mensen met een eigen huis.