Waarom gaat De Ronde Venen door met het gescheiden ophalen van plastic afval?

De gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht stoppen met het gescheiden ophalen van plastic afval. En wat doet De Ronde Venen? Wij blijven gescheiden afval ophalen. Ronde Venen Belang is het niet eens met het nieuwe afvalbeleidsplan. Waarom blijft onze gemeente plastic afval apart inzamelen terwijl dat apart inzamelen van plastic afval elders juist wordt beëindigd?

Vorig jaar zomer heeft de gemeenteraad het grondstoffenplan 2020-2022 vastgesteld. Wat Ronde Venen Belang betreft kon dit voorstel destijds rechtstreeks in de prullenbak. De invoering vraagt om een gigantische investering van € 1,4 miljoen. De grijze bak wordt hierdoor vanaf dit jaar nu nog maar eens in de drie weken opgehaald en er wordt volgend jaar tariefdifferentiatie (Diftar) ingevoerd. Dit betekent dat je gaat betalen per keer dat je het afval aanbiedt.

Weer bij zinnen komen: geen Diftar
Fractievoorzitter Maarten van der Greft: ‘In het verminderen van de ophaalfrequentie kan Ronde Venen Belang zich op zich wel vinden. Zeker als dit bijdraagt aan een betere afvalscheiding. Inwoners die hier niet mee uitkomen kunnen een tweede bak aanvragen en dan daarvoor extra betalen. Dit lijkt Ronde Venen Belang een veel makkelijker en goedkopere oplossing dan Diftar. Want betalen voor je afval leidt tot meer zwerfafval, afvaldumping en mogelijke technische problemen. Daarnaast vinden wij dat de onderbouwing van de besparing die dat zou opleveren ontbreekt. Nu blijkt zelfs dat bijna alle gemeenten die tariefdifferentiatie hebben ingevoerd hier later op terug komen, het wordt tijd dat ook De Ronde Venen weer bij zinnen komt.’

Veel gemeenten stappen af van gescheiden ophalen plastic
Op het gebied van plastic afval zie je nu ook steeds meer gemeenten hun koers wijzigen. De gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht stappen nu net als heel veel andere gemeenten af van het gescheiden ophalen van plastic. Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en drankkartons namelijk goed uit het restafval worden gescheiden en het levert meer gescheiden afval op. Kortom; de machine doet het beter dan de mens.

Een machine blijkt effectiever, maar ook goedkoper. En wat doet de Ronde Venen? Wij blijven vasthouden aan ons eigen grondstoffenplan, het gescheiden ophalen van plastic, wat uiteraard geld kost en dat leidt tot een verhoogde afvalstoffenheffing.

Huidige afvalplan bij het grof vuil

Fractievoorzitter van der Greft: ‘Hoe kan het dat steeds meer gemeenten afstappen van het gescheiden ophalen van plastic en dat in De Ronde Venen elke inwoner een mini milieustraat in de achtertuin heeft?’ Ronde Venen Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp en zal de beantwoording van deze vragen en het onderwerp agenderen voor de politieke commissievergadering van februari. Dan zal blijken of het grondstoffenplan van de gemeente moet worden bijgesteld. Fractievoorzitter van der Greft: ‘Wat Ronde Venen Belang betreft gaat het afvalbeleid van De Ronde Venen flink op de schop en zetten we het oude grondstoffenplan bij het grof vuil!’