Ronde Venen Belang stelt vragen over arken in Vinkeveen

Er is veel commotie ontstaan over het neerleggen van twee arken bij zandeiland 2. De eigenaresse wil er vergaderplaatsen van maken. Het recreatieschap had hier toestemming voor gegeven. Toch moeten de boten weg. Volgens Anco Goldhoorn, raadslid van Ronde Venen Belang zijn hier meerdere redenen voor.

Waarom moeten die boten weg?
Er is een stringent beleid ten aanzien van woonboten en arken. Je mag niet overal zomaar een ark neerleggen. Voor arken heb je een ligplaats nodig. Die zijn er maar in beperkte mate. Die ligplaatsen zijn ingetekend in het bestemmingsplan. Meer arken dan er ligplaatsen zijn mogen er gewoonweg niet komen. Zeker niet bij zandeiland 2. Daar worden dus twee regels overtreden. Allereerst is er geen ligplaats ingetekend in het bestemmingsplan bij zandeiland 2 en ten tweede is het aantal gelimiteerde ligplaatsen uitgegeven. Er kan er helemaal geen ark meer bij. Daar komt nog bij dat je met een vaartuig maximaal 3 dagen mag liggen. En laat dit nu de regelgeving van het recreatieschap zelf zijn! Onbegrijpelijk daarom dat het Recreatieschap toestemming had gegeven en dat wethouder Schuurs van de VVD het zo’n goed idee vond.

Wordt het ligplaatsen beleid gehandhaafd?
Ja, dat is een punt Ronde Venen Belang al vaker heeft aangekaart. Een aantal jaren geleden is de hele administratie van ligplaatsen overgegaan naar de gemeente. Voordien lag dat bij de het recreatieschap. Toen werd bij de sluizen bijgehouden of er arken het gebied binnenkwamen. Als je al met een ark de plassen opkwam moest je een borg stellen dat er weer een nadere ark zou verdwijnen. Die borg kon oplopen tot € 50.000. Al met al was dat een sluitend systeem, dat er nu niet meer is. Wat ons betreft wordt dat weer gauw in ere hersteld.

Een hele domme actie
Ronde Venen Belang vindt het eigenlijk een heel domme actie. Het recreatieschap, maar ook wethouder Schuurs (VVD) is toch wel op de hoogte van de geldende regelgeving? Zij zijn er toch wel van op de hoogte dat het afmeren van een ark vergunning plichtig is? Dat het beschouwd wordt als een bouwwerk en dat daar normale procedures voor zijn. Dat je, zeker als overheid, ook op dat punt de wet moet houden?

Wat moet er nu met die 2 boten gebeuren?
Zo snel mogelijk weg uit onze gemeente! En dat al geen sinecure zijn, omdat één van die arken ruim breder is dan 4 meter, waardoor er binnen de provincie Utrecht eigenlijk nergens een legale plek voor die ark te vinden is. Het advies van Ronde Venen Belang zou zijn dit goed te volgen, voordat diezelfde arken plotseling elders in onze gemeente opduiken.

Het vervolg
Zoals bekend zijn we bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Laten we dat proces nu voortvarend oppakken en afronden. Daarna is bekend wat er op de zandeilanden mag. Dat is dan het moment om te kijken wat de zandeilanden kunnen betekenen, wat een eventueel verdienmodel kan zijn. Maar wat er nu gebeurd is de discussie over het bestemmingsplan op amateuristische wijze verstoren.

Waar zijn die ligplaatsen ingetekend?
Je moet allereerst verschil maken tussen recreatiearken en arken met een woonbestemming. Arken met een woonbestemming liggen bijvoorbeeld in arkenparken, zoals bij de Plashoeve en Arkenpark Mur. Ook zijn er op andere plaatsen woonbestemmingen voor arken afgegeven. Recreatiearken zijn ook apart ingetekend en liggen veelal geconcentreerd bij recreatiebedrijven. Er gelden verschillende maximale afmetingen voor arken.

Wil je mee praten over dit onderwerp? Laat het ons dan weten bij Ronde Venen Belang geldt: jij mag het zeggen!