Ronde Venen Belang: we zijn een baan zonder keerpunt ingezwommen!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 januari heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een verhoging van de bouwkosten van het Sporthuis in Abcoude van ruim 1,5 miljoen euro. Ronde Venen Belang was hier fel tegen. Er is onduidelijkheid over de definitieve offertes, waardoor de huidige bouwkostenraming onvoldoende kan zijn. Er is grote onzekerheid over de BTW, hierdoor kunnen de kosten nog hoger uitvallen. Alles bij elkaar wordt het gewoon weg te duur! Daarnaast blijft het parkeren een enorm probleem. We zijn een baan zonder keerpunt ingezwommen van een bad waarbij het einde van kostenstijgingen niet in zicht lijkt te zijn.

Ronde Venen Belang is altijd positief kritisch geweest rondom de ontwikkelingen van het Sporthuis in Abcoude, maar heeft de initiatiefnemers actief een kans gegeven. In september 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een voorstel aangenomen waarin duidelijk werd gesteld dat de maximale bijdrage van de gemeente €3,6 miljoen is en de maximale borg € 4,4 miljoen. Waarbij definitieve offertes en een totaal investeringsoverzicht  zouden moeten aantonen dat  het Stichtingsbestuur de bouw binnen deze door haarzelf genoemde  bedragen zou kunnen realiseren. Ronde Venen Belang heeft hier destijds mee ingestemd.

Toen er in december 2017 een motie werd ingediend om het Sporthuis ook vrij te stellen van bouwleges heeft Ronde Venen Belang tegen gestemd, immers deze kosten maakten deel uit van de totale door de Stichting aangegeven bouwsom. De motie werd echter met meerderheid van stemmen door de andere partijen in de raad aangenomen. De Stichting had daardoor dus weer meer geld over voor de bouw zelf.  Wederom een tegemoetkoming in de kosten.

Voor de zomer van 2018 is een felle discussie gevoerd over parkeerplaatsen in onze gemeente, waarbij ineens het Sporthuis weer naar voren kwam. Men had namelijk- zo bleek- niet voldoende parkeerplaatsen meer beschikbaar door het wegbezuinigen van de parkeerkelder van het Sporthuis! Tijdens de discussie is toen zelfs geprobeerd om de regels m.b.t. parkeren op te rekken voor de kern Abcoude om er zo voor te zorgen dat het Sporthuis aan de parkeernorm kon voldoen. Met name de VVD, bij monde van Rudolf van Olden, bleek daar groot voorstander van te zijn.

December vorig jaar kwamen de initiatiefnemers van het Sporthuis Abcoude bij de gemeente langs voor nog meer geld. Dit terwijl wij in september 2017 met elkaar- de gehele raad en unaniem- hadden afgesproken dat dit niet zou gaan gebeuren. De bouw van de sporthal was- zo werd toen gemeld- ineens 15% duurder geworden. Dit ondanks een kostenbesparing, zoals het niet bouwen van een parkeergarage.

De VVD, D66 en de Seniorenpartij stelden tijdens de  afgelopen raadsvergadering zelfs  met een amendement voor om nog meer geld ter beschikking te stellen. Het is onbegrijpelijk om te zien dat de VVD inzake het zwembad niet meer op de kosten en financiële risico’s let. Nu ook D66 in het college zit zijn ze hun kritische houding helemaal kwijt. En de seniorenpartij? Daar horen we niks van, ze hebben tijdens de raadsvergadering van hun 10 minuten spreektijd 0 (!) minuten gebruikt! Dat lijkt overigens ook hun grondhouding; niets zeggen in commissies en/of raadsvergaderingen.

Ronde Venen Belang betreurt de gang van zaken. Wij vinden dat de gemeenteraad het grotere geheel moet zien en moet staan voor de belangen van al onze inwoners. We moeten geen duur Sporthuis bouwen voor een klein deel van onze inwoners, waar grote financiële risico’s aan verbonden zijn. Hierdoor kunnen alle voorzieningen voor onze hele gemeente onder druk komen te staan, of moeten straks zelfs de woonlasten worden verhoogd. Hoe nu verder? De toekomst zal het uitwijzen. Ronde Venen Belang houdt de ontwikkelingen in ieder geval scherp in de gaten.

Wil je mee praten? Laat het ons dan weten bij Ronde Venen Belang geldt: jij mag het zeggen!