Bij de behandeling van de belastingverordeningen spraken alle fracties hun waardering uit dat in april alle belastingverordeningen tegen het licht worden gehouden. Voor dit jaar was afgesproken dat er geen wijzigingen zouden plaatsvinden. De behandeling zou daarom niet lang duren. Fractievoorzitter René Bultena van Ronde Venen Belang had blijkbaar alle verordeningen goed bekeken. Hij kwam met een amendement. Dit betrof een ongelijke behandeling van belastingbetalers onder en boven de € 10.000. Onder dit bedrag mag je in termijnen betalen terwijl bedragen boven de € 10.000 in 1 keer betaald moeten worden. Dit element was nieuw en was dus tegen de afspraken dat er geen wijzigingen in de verordeningen zouden komen. Dit amendement werd aangenomen.

Volgens Bultena was er nog een onderdeel dat nieuw bleek te zijn. De woonschepen verordening. Hij miste een artikel waarbij de huidige verordening zou worden ingetrokken. Hij had alle verordeningen bekeken maar kon geen oude verordening vinden. De nieuwe woonschepenverordening zou voor de hele gemeente De Ronde Venen gelden. Bij de beantwoording van schriftelijke vragen bleek het om uitsluitend woonschepen in Abcoude te gaan, zo’n 16 stuks. Bultena voerde aan dat met het aannemen van deze verordening dit gemeente breed zou gelden en dat daardoor de gemeente een groot bedrag aan OZB en roerende zaak belasting zou mislopen. Het gaat dan om een slordige € 150.000 of meer, aldus Bultena. Wethouder Schuurs keek of zij water zag branden. Ze wist echt niet waar het over ging. Zij vroeg een schorsing aan. Tijdens de schorsing werd duidelijk dat het een oude verordening betrof uit 1973 uit de gemeente Abcoude. Om een financiële misstap te voorkomen werd daarom besloten de woonschepenverordening niet in stemming te brengen.