In januari neemt Provinciale Staten een beslissing over de voorkeursvariant N201. Er liggen vier varianten voor. In geen van deze varianten zijn de effecten op de volksgezondheid meegenomen. Ronde Venen Belang stelt voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) hiernaar een onderzoek laten doen.

Wat zijn nu de effecten?

De N201 is een belangrijke verkeersader en is een van de drukst bereden provinciale wegen in Nederland. Onbekend is wat de gezondheidseffecten op dit moment zijn. Fractievoorzitter René Bultena: “Doordat de weg zo druk is, kan ik me niet voorstellen dat de gezondheid van onze inwoner niet door de N201 wordt beïnvloed. Daarbij moet je denken aan geluid, maar ook zeker aan fijnstof. Het is noodzakelijk dat we inzicht krijgen in de gezondheidseffecten op dit moment, maar ook bij een aanpassing van de N201. De GGDrU heeft aangegeven dat zij niet bij de planvorming zijn betrokken. Wat ons betreft een gemiste kans”.

Opdracht aan college om gezondheidseffecten in beeld te brengen

De fractie van Ronde venen Belang dient een motie in waarbij zij het college opdracht geeft een onderzoek te laten doen door de GGDrU. Bultena: “Bij zo’n belangrijke beslissing als het aanpassen van de N201 moet je gezondheid meenemen. Een aanpassing van de N201 kan mogelijk leiden tot meer verkeer en mogelijk dus ook meer gezondheidseffecten voor onze inwoner. Binnenkort gaan we werken met de Omgevingswet. Dan zijn we verplicht om de gezondheidsaspecten mee af te wegen. Waarom doen we dat dan niet bij zo’n groot project als de N201? Waarom spelen overheden als de Provincie Utrecht en ook onze gemeente hier niet alvast op in?

Brede steun

De fractie van Ronde venen Belang verwacht brede steun voor het onderzoek. Bultena: “De gezondheid van onze inwoners is hier in het geding. Zo’n investering in de N201 doe je niet voor 1 jaar. Dat doe je voor minstens 30 of 40 jaar. Dan moet je toch weten of er en zo ja, hoe groot de gezondheidsrisico’s zijn? Daarom verwacht ik brede steun voor onze motie in de raad.