De N201 is een belangrijk onderwerp binnen De Ronde Venen, voor onze inwoners en ondernemers. De provincie ziet dit eindelijk ook in en ontwikkelt een visie over de toekomst van de N201. Afgelopen donderdag is het onderwerp N201 besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ronde Venen Belang vindt dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over een belangrijk onderwerp als de toekomst van de N201 en een bepaalde voorkeursvariant. De gemeenteraad dacht hier helaas om onbegrijpelijke redenen anders over.

Er hebben inmiddels meerdere sessies plaats gevonden bij de provincie zonder dat verantwoordelijk wethouder Alberta Schuurs (VVD) eerst met de gemeenteraad heeft gesproken over een voorkeursvariant. Ronde Venen Belang vindt dat de wethouder namens het college met een raadsvoorstel had moeten komen. Een raadsvoorstel met daarin de vier door de provincie aangegeven varianten, en de voorkeursvariant van het college waarbij de raad met een raadsbesluit een keuze daaruit had kunnen maken. Dit is niet gebeurd en daarom heeft Ronde Venen Belang een motie ingediend om alsnog tijdens een gemeenteraadsvergadering een besluit te nemen over zo’n voorkeursvariant.

Vanuit de gemeenteraad kwamen tijdens de gemeenteraadsvergadering allerlei zogenaamde bezwaren die door Ronde Venen Belang raadslid Maarten van der Greft als nepargumenten werden afgedaan. Zo is er weliswaar voor de verkiezingen al een motie aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad, maar dit was nog voordat de provincie uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de N201 en dat de adviesnota en de vier varianten bekend waren.

Coalitievrees

De coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij verschuilden zich achter het coalitieakkoord. Hier zou wat hun betreft genoeg in staan over de N201. RVB raadslid van der Greft was het hier niet mee eens: “In het coalitieakkoord staat dat een totale verbreding niet gewenst is, dit zegt nog niets over de verschillende voorkeursvarianten. Bij variant 4 vindt er bijvoorbeeld ook geen totale verbreding plaats. Betekent dit dat de coalitie voor variant 4 is? De meeste raadsvoorstellen die wij krijgen zijn een uitwerking van het coalitieakkoord. Betekent dit dat als “het” in het coalitieakkoord staat er geen raadsvoorstel meer komt en we er niet meer over praten in de gemeenteraad? Op deze manier lijkt de rol van de gemeenteraad uitgespeeld.” Aldus van der Greft.

Op de ChristenUnie-SGP na vonden de andere partijen het dus niet nodig dat de gemeenteraad zich uitsprak voor een voorkeursvariant. Dit omdat zij vinden dat wethouder Schuurs volgens hen al doet wat de gemeenteraad wil. Ronde Venen Belang vraagt zich af of dit zo is. Tijdens de commissiebehandeling van 13 november JL. heeft de meerderheid van de raad zich niet uitgesproken over een voorkeursvariant. Alle partijen kregen dinsdag 27 november jl. tijdens een extra commissievergadering voor de tweede keer de kans om hun inbreng te leveren. Daar waar op 13 november jl. bijna niemand zich uitsprak viel toen op dat de coalitie duidelijk verdeeld was. Hoe kan de wethouder dan weten wat zij bij de provincie moet inbrengen?

Ronde Venen Belang is voor variant 3. Hier wordt gekozen voor een gebiedsontsluitingsweg van 1×2 rijstroken 80 km/u waarbij de knelpunten worden aangepakt en er nadrukkelijk op het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen geen enkele sprake is van een verbreding. Ronde Venen Belang heeft een enquête gehouden onder onze inwoners en daaruit bleek dat zij niet zitten te wachten op een verbreding.

Theater van de democratie

Besluiten worden wat Ronde Venen Belang betreft genomen door de meerderheid van gemeenteraad in het “theater van de democratie”. Niet in een zaaltje achteraf zonder dat duidelijk is wat nu eigenlijk het standpunt van de meerderheid van de gekozen volksvertegenwoordiging is.

“Tijdens de wikken en wegensessies die de provincie organiseert wordt de bestuurlijke mening gevraagd, de ambtelijk en die van onze inwoners. Deze inbreng en sessies zijn niet transparant en het is onduidelijk hoe het zit met de invloed van allerlei lobbyclubjes. De gemeenteraad heeft zich nu dus niet uitgesproken over een voorkeursvariant voor de N201 en de wethouder heeft nu vrij spel om in te brengen bij de provincie wat zij wil.” Aldus Ronde Venen Belang raadslid Maarten van der Greft.

Wat vind jij van de N201 door De Ronde Venen? Laat het ons weten, want alleen bij Ronde Venen Belang geldt: jij mag het zeggen!