Ronde Venen Belang mocht net als alle andere fracties haar licht laten schijnen over de begroting. Aangezien het nieuwe college in haar coalitieakkoord sprak over een “vliegende start”, vergeleek fractievoorzitter René Bultena de acties van het college met een vliegtuig. De ambtenaren vergeleek hij met het grondpersoneel, die alle zaken goed op orde hebben. Het college, het cabinepersoneel onder gezagvoerster Alberta Schuurs, had zich na de installatie voorbereid op een vliegende start. Daar was extra brandstof voor ingeslagen, namelijk een budget van 370.000 euro. Het was René niet duidelijk of het vliegtuig al was opgestegen of vertraging had opgelopen. Er wordt onderzoek na onderzoek gedaan en het ontbreekt aan daden. Deze 370.000 heeft nog geen resultaten opgeleverd, iets wat betekenisvol zou kunnen zijn voor onze inwoner.

Misschien is de vliegende start alleen als simulatie en ervaring opdoen bedoeld. Wel een dure opleiding dan. De begroting lijkt heel rooskleurig, maar is het niet. René Bultena wist haarfijn uit te legen dat er geen financiële ruimte is om structureel zaken anders aan te pakken. Sterker nog, een aantal zaken zoals beschoeiingen en bruggen, daar was geen extra geld voor opgenomen. Dit terwijl in 2016 al duidelijk was dat er toen meer dan € 2,5 miljoen nodig was voor achterstallig onderhoud bruggen en aan de beschoeiingen niets wordt gedaan, zolang er geen calamiteit is. De motie om de Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ Jeugd voortvarend uit te rollen naar Mijdrecht en Abcoude haalde het wel, ondanks de geciteerde uitspraak van wethouder Becker: “ik spreek de taal van de huisartsen niet”.

Om in vliegtuigtermen te blijven diende Ronde Venen Belang ten behoeve van onze passagiers, onze inwoners een motie in voor de mogelijkheid van het creëren van een boven- en benedendek soelaas kan bieden voor de krapte op de woningmarkt met name voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Een motie voor woningsplitsing dus. Deze haalde het niet, net zo min als het amendement om de OZB voor 2019 met 3 % te verlagen, omdat voor onze inwoner in 2015 de OZB ten onrechte was verhoogd.

Andere fracties hadden voor andere beeldspraken gekozen. Zo had de VVD het over PRIO 1. Helemaal geen geld voor nieuwe dingen, geen nice to have. In de vergadering kwam dit er op neer dat de VVD geen enkel voorstel van de niet-coalitiepartijen steunde. De andere coalitiepartners onderschreven de begroting en roemden de dadendrang. Het college ging totaal niet in op de inbreng van de diverse fracties, een gemiste kans.

Aansluitend aan de begrotingsvergadering werd de overname van de straatverlichting behandeld. Opvallend was dat wethouder Kiki Hagen rood aanlopend de burgemeester smekend bleef aankijken om haar te helpen. Zij wekte de indruk dat ze geen idee had hoe ze een vraag moest beantwoorden. Een simpele vraag, namelijk waarom heeft u de vervanging van lantaarnpalen en de financiële consequenties daarvan niet meegenomen in het raadsvoorstel? Het antwoord bleef …… uit.

Vind jij dat Ronde Venen Belang zich ergens hard voor moet maken? Laat het ons weten! Bij ons geldt: jij mag het zeggen!