Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018 zijn er een aantal ruimtelijke ordening voorstellen behandeld. Vooral CDA wethouder Kroon kreeg het zwaar te verduren en hij werd flink onder vuur genomen door de gemeenteraad. Ronde Venen Belang was het met een aantal voorstellen eens en met een aantal voorstellen oneens. Helaas was de conclusie van de avond dat vooral de kwaliteit van de raadsvoorstellen flink omhoog moet.

Tijdens de raadsvergadering zijn drie bestemmingsplannen, een beheers verordening en het beschikbaar stellen van het voorbereidingsbudget voor de Hoflandschool behandeld. Ronde Venen Belang heeft elk voorstel kritisch bekeken en vond bij een aantal voorstellen diverse argumenten om tegen te zijn. Daarnaast zaten de voorstellen slecht in elkaar en waren ze slecht onderbouwd. Ronde Venen Belang wil kritisch, maar constructief oppositie voeren. Op deze manier lijkt het alsof Ronde Venen Belang overal tegen is, maar tot nu toe kon Ronde Venen Belang, door de kwaliteit van de voorstellen niet anders.

Aan het einde van de avond werd er zelfs door een aantal coalitiepartijen harde woorden uitgesproken. CDA fractievoorzitter Rouwenhorst leverde openlijke kritiek op het ambtelijk apparaat. Volgens hem moet de kwaliteit van de raadsvoorstellen subiet omhoog. Ook D66 was niet blij met de kwaliteit van de voorstellen. D66 fractievoorzitter Brunia  vond de voorstellen te mager. Dit zorgde ervoor dat D66 bij een aantal voorstellen demonstratief steeds één tegenstem leverde. Uiteindelijk sloten de coalitiepartijen de rijen en haalden alle voorstellen een meerderheid.

Het is te hopen dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen omhoog gaat. Als dit niet het geval is zullen ook de coalitiepartijen moeten inzien dat dit zo niet langer kan. Ronde Venen Belang zit er in ieder geval boven op en zal alle voorstellen kritisch op de inhoud beoordelen. Zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat Ronde Venen Belang er aandacht aan moet besteden? Laat het ons weten, want bij Ronde Venen Belang geldt: jij mag het zeggen!