Het Recreatieschap mag voorlopig verzonken legakkers niet afgraven. Dat heeft wethouder Schuurs toegezegd op vragen van Ronde Venen Belang. Eerder stelde Ronde Venen Belang al vragen over het afgraven. Deze vragen werden beantwoord, maar niet bevredigend. In de beantwoording werd uitsluitend verwezen naar het Toekomstplan Vinkeveense Plassen. Er werd totaal niet ingegaan op de gevolgen van het afgraven, zoals het verdwijnen van paaiplaatsen voor de toch al teruglopende visstand. Ook werd niet ingegaan op het behoud van het cultuurlandschap en de bescherming, die de verzonken legakkers bieden voor het achterland.

Tijdens de commissievergadering ondersteunde een inspreker de zienswijze van Ronde Venen Belang. Ook hij ging in op nut en noodzaak om verzonken legakkers in ere te herstellen. Hij benadrukte dat er verschillende mogelijkheden zijn om dat te doen. Wethouder Schuurs zegde toe het onderwerp verzonken legakkers in de raad te bespreken. Eerst na enig aandringen door Ronde Venen Belang zegde zij ook toe het afgraven tenminste tot dat moment uit te stellen.

Aan het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen wordt hard gewerkt. Niet alleen door de gemeente, maar ook door ondernemers, natuurorganisaties en belangenverenigingen. In de gesprekken is ook uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden de verzonken legakkers in ere herstellen. Dat heeft namelijk een positief effect op de Milieu-effect Rapportage (MER). Het is Ronde Venen Belang daarom een doorn in het oog dat het huidige college blijkbaar geen oog heeft voor dit constructieve overleg dat over het bestemmingsplan plaatsvindt.

Wat vind jij van het afgraven van de verzonken legakkers? Willen we een Atlantis aan de plas? Of willen we de legakkers behouden? Laat het ons weten, want jij mag het zeggen!