Klik hier voor ons verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het programma is samengesteld door onze leden samen met inwoners. Tot 2022 gaan wij proberen om zoveel mogelijk hiervan voor elkaar te krijgen. Hieronder vind je onze belangrijkste punten samengevat in ons tienpuntenplan. Bij een inwonerpartij praten inwoners mee. Wil je iets veranderen? Laat het ons weten, jij mag het zeggen!

Tienpuntenplan Ronde Venen Belang

1. Jij mag het zeggen: inwoners, bedrijven en organisaties praten mee!

2. Betaalbare woonlasten bij een financieel solide beleid.

3. Meer aandacht voor veiligheid op straat en handhaving op kleine ergernissen zoals snelheid- en parkeerovertredingen.

4. Iedereen krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is, kosten mogen niet beperkend zijn.

5. Meer geld naar sport.

6. Passende en betaalbare huisvesting voor jong en oud.

7. Behoud van voorzieningen zoals winkels, scholen, dorpshuizen en zorg dichtbij huis.

8. Extra aandacht voor de openbare ruimte, onderhoud van groen en wegen.

9. Bereikbaarheid verbeteren, speciale aandacht voor openbaar vervoer en de N201.

10.Ondersteuning van cultuur en karakter van de dorpen en gemeente.

Meer informatie