Tekort op Jeugdzorg en Wmo wordt door het CDA, VVD en D66 afgewenteld op onze inwoners en ondernemers!

Afgelopen maandag is tijdens de raadsvergadering de begroting voor volgend jaar aangenomen. De discussie ging vooral over bezuinigingen en de voorgestelde OZB verhoging met 88% voor ondernemers. De discussie had wat Ronde Venen Belang moeten gaan over het gigantische tekort op Jeugdzorg en Wmo en het niet in control zijn van de betrokken wethouders.

Om die reden deed Ronde Venen Belang samen met de VVD een voorstel om de voorgestelde OZB verhoging voor ondernemers sterk te verlagen. Dit voorstel werd niet aangenomen. Hier betalen de ondernemers de prijs, doordat de coalitiepartijen de rekening van hun eigen beleid neerleggen bij de ondernemers. Een voorstel om te bezuinigen op het ambtelijk apparaat ingediend door Ronde Venen Belang, CDA en D66 haalde het wel.

Binnen het sociaal domein heeft Ronde Venen Belang zich sterk gemaakt voor instellingen zoals Tympaan de Baat, het Servicepunt en de bibliotheek, waardoor dure zorg kan worden voorkomen. Ronde Venen Belang is daarom verheugd dat haar voorstel om bij elke huisarts een POH GGZ Jeugd te realiseren werd aangenomen. Het voorstel van Ronde Venen Belang om de extreem dure afvalplannen een jaar uit te stellen haalde het helaas niet. Onze inwoners betalen hiervoor de prijs!

Ronde Venen Belang heeft uiteindelijk tegen de begroting gestemd omdat Ronde Venen Belang vindt dat het tekort niet ten koste mag gaan van het voorzieningenniveau in onze gemeente en het extra belasten van onze inwoners en ondernemers in bijzonder. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 hebben hier blijkbaar geen oog voor en kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.