Morgenavond (28 oktober) behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2021. Het college heeft een begroting voorgelegd, waarbij de ondernemers een gigantische verhoging van de OZB van maar liefst twee miljoen euro voor de kiezen krijgen. Ronde Venen Belang vindt dat in deze onzekere tijd ondenkbaar!

Ronde Venen Belang heeft ook een oplossing. Ronde Venen Belang wil samen met de VVD aan de gemeenteraad voorstellen om de tekorten op het sociaal domein apart op te nemen als “vordering op het Rijk” waarmee die tekorten niet in de exploitatie van de gemeente terecht komen. Het merendeel van de gemeenten komt straks tekort op Jeugd en Wmo. Het past ook bij onze motie “Raden in verzet” die unaniem is aangenomen. Wij moeten extra druk op de rijksoverheid uitoefenen om bij overdracht van taken daarvoor altijd ook voldoende middelen mee te geven. En dus zeker niet de kosten voor Jeugd en Wmo verhalen op onze inwoners.

Met dit voorstel wil Ronde Venen Belang samen met de VVD de voorgestelde stijging OZB niet-woningen met maar liefst 1.500.000 euro verlagen. De overgebleven stijging van 500.000 wil Ronde Venen Belang voor 80% bij de eigenaren niet-woningen neerleggen en 20% bij de gebruiker. Hierdoor wordt de ondernemer in het algemeen en de winkelier toch in het bijzonder ontzien in deze voor hen financieel barre tijden. Wat Ronde Venen Belang betreft blijft de OZB opbrengst (opgebracht door ondernemers) vanaf 2021 500.000 euro.

Het CDA, D66, PvdA/GL en de Seniorenpartij doen een voorstel waarbij de OZB opbrengst twee miljoen euro blijft. Zij willen alleen het eerste jaar één miljoen euro korting geven en tweede jaar 300.000 euro korting. Daarna moeten de ondernemers vanaf 2023 alsnog twee miljoen euro per jaar ophoesten.

Amendement 1: Ronde Venen Belang en de VVD:

– De 2 miljoen OZB-verhoging wordt verlaagd naar 500.000 euro ( -75%).

– De verdeling tussen eigenaren en gebruikers wordt 80 en 20 %.

– De OZB-opbrengst blijft vanaf 2021 0,5 miljoen.

Amendement 2: CDA, D66, PvdA/GL en Seniorenpartij:

– OZB opbrengst blijft 2 miljoen.

– Voor 2021 een verlaging van 500.000 euro voor gebruikers en 500.000 euro voor eigenaren dus verlaging naar OZB van 1 miljoen.

– Voor 2022 een verlaging van 150.000 euro voor gebruikers en 150.000 euro voor eigenaren dus verlaging OZB naar 1,7 miljoen.

– Vanaf 2023 OZB van 2 miljoen euro.

Wie denkt aan het belang van de ondernemer?

Jij mag het zeggen!