Ronde Venen Belang: wethouder voert aangenomen motie niet uit. Initiatiefneemster Lyône Pothuizen ondanks toezeggingen nergens bij betrokken.

Vorige week stond er op de voorpagina van De Nieuwe Meerbode een groot artikel over onveilige voetgangersoversteekplaatsen in De Ronde Venen. De seniorenpartij heeft hier toen wederom aandacht om gevraagd. Eind vorig jaar is Lyône Pothuizen een petitie gestart om meer aandacht de vragen voor veiliger oversteekplaatsen. Hiermee haalde ze ruim 400 handtekeningen op. Ronde Venen Belang heeft toen samen met het CDA en de VVD tijdens de raadsvergadering van november 2019 de motie Prio 1 voor veilige voetgangersoversteekplaatsen ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen. Nu is duidelijk geworden wat het college hiermee heeft gedaan. Er wordt maar één voetgangersoversteekplaats aangepakt. Ronde Venen Belang is hier hoogst verbaasd over.

Met het indienen van deze motie wilde Ronde Venen Belang bereiken dat werd geïnventariseerd welke voetgangersoversteekplaatsen onveilig zijn en in kaart zou worden gebracht welke eventueel kunnen worden verbeterd. Dit hoefde niet heel ingewikkeld te zijn, de gemeente moest vooral de initiatiefneemster van de petitie hier bij betrekken. Zij heeft al heel veel reacties van inwoners binnen gekregen.

Wat blijkt nu? De initiatiefneemster is hier helemaal niet bij betrokken. Lyône Pothuizen: “Na mijn petitie heb ik niets meer van de gemeente gehoord. In eerste instantie zou het onderzoek begin 2020 zijn afgerond. Ik heb daarna zelf contact met de wethouder opgenomen en toen kreeg ik te horen dat het pas september 2020 zou zijn. Nu moet ik uit een persbericht vernemen dat er maar één voetgangersoversteekplaats wordt aangepast. Terwijl Lyône Pothuizen veel meer voorbeelden, van gevaarlijke situaties, aan kan geven die relatief op een goedkope manier zijn aan te passen, echt onbegrijpelijk!”

Volgens de aangenomen motie moest er na de inventarisatie een plan van aanpak komen om de oversteekplaatsen waarvoor het nodig is aan te pakken. Het liefst natuurlijk binnen het reeds beschikbare budget vanuit het verkeersbeleidsplan en als dit niet toereikend zou zijn dan was de afspraak volgens de motie dat de wethouder met een voorstel zou komen m.b.t. de dekking van de extra benodigde financiële middelen.

De gemeente heeft deze inventarisatie eindelijk af en de wethouder heeft besloten om maar één voetgangersoversteekplaats (Kerklaan, Vinkeveen) aan te passen. Maarten van der Greft, Fractievoorzitter van Ronde Venen Belang is hoogst verbaasd. “Wethouder Schuurs (VVD) zegt geen financiële middelen te hebben om de andere voetgangersoversteekplaatsen aan te pakken. Hiermee voert de wethouder de motie verkeerd uit, ze passeert hiermee de gemeenteraad. In de aangenomen motie stond namelijk dat de wethouder terug zou komen bij de gemeenteraad, indien er onvoldoende budget zou zijn. Vervolgens zou dan de gemeenteraad een besluit nemen over eventuele extra gelden om oversteekplaatsen veilig te maken en daarmee besluiten welke oversteekplaats of plaatsen zouden worden aangepast.

Maarten van de Greft: “De wethouder heeft hier echt steken laten vallen. De motie liet aan duidelijkheid niets te wensen over en is nota bene mede ingediend door coalitiepartijen, het CDA en de VVD. Misschien nog veel schrijnender is dat de wethouder haar toezegging de initiatiefneemster van de petitie bij het onderzoek te betrekken niet is nagekomen. De wethouder gaf alleen aan dat initiatief neemster persoonlijk niet mee kon i.v.m. de Corona maatregelen. De initiatiefneemster had op zijn minst toch verwacht dat zij eventueel met een ambtenaar mee had kunnen gaan om langs de knelpunten te gaan en kunnen meedenken in een oplossing.

Ronde Venen Belang heeft schriftelijke vragen over het niet goed uitvoeren van de motie gesteld en wil dit onderwerp agenderen voor de commissievergadering van september.