De coalitie zegt: wij van het CDA kennen vóór wezen, de VVD is blij met het voorstel, D66 sluit zich hier bij aan.

De Ronde Venen heeft financiële gemeentelijke zelfmoord gepleegd. De afgelopen twee jaar hebben de coalitiepartijen in gezamenlijk overleg hun verkiezingsprogramma’s afgevinkt. Het CDA heeft ten behoeve van een klein aantal gebruikers een elektrische veerpont gekregen, de recreatieve voorzieningen in Marickenland en de doorvaart de Heul. De VVD een duur parkeerterrein aan de Rondweg en het Sporthuis in Abcoude. D66 mag een afvaldictatuur invoeren en leidt alle voorstellen m.b.t. de klimaatwaanzin.

De coalitie zegt dan: wij van het CDA kennen vóór wezen, de VVD is blij met het voorstel, D66 sluit zich hier bij aan.

Ronde Venen Belang heeft de afgelopen twee jaar tegen een aantal raadsvoorstellen gestemd die heel veel geld moesten gaan kosten, of voorstellen gedaan om dit anders, beter en goedkoper te doen. Dat wij er nu financieel zo slecht voor staan komt doordat de mensen tegen wie wij, als Ronde Venen Belang, als oppositie het bij de besluitvorming moeten opnemen, getraind en geselecteerd zijn op hun immuniteit voor tegenargumenten. Sterker nog, “ik ga verder met mijn verhaal” is een veelgehoorde reactie zonder te reageren op vragen of opmerkingen van de oppositie. Er wordt een rookgordijn opgetrokken, om te doen alsof er argumenten zijn uitgewisseld. Want wij van de coalitie weten het altijd beter, en wij zijn met meer.

De coalitie zegt dan: wij van het CDA kennen vóór wezen, de VVD is blij met het voorstel, D66 sluit zich hier bij aan.

Ronde Venen Belang heeft tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar een voorstel gedaan om de budgetten voor de Jeugdzorg te vergroten. Dit was volgens de wethouder financiën van de VVD niet nodig en dus ging dit in coalitieverband niet door, het voorstel werd weggestemd. Alles was onder controle, totdat men ineens begin dit jaar 1,5 miljoen euro tekort kwam. De uitbraak van de coronacrisis in maart van dit jaar heeft de wethouder financiën een mogelijke motie van wantrouwen in dat verband bespaard.

Zomaar een voorbeeld van een punt waar Ronde Venen Belang gelijk heeft gekregen, zoals ook het raadsvoorstel m.b.t. de ontsluiting van de Veenman, stukgelopen bij de rechter. Hoe zal het het Sporthuis in Abcoude vergaan? De coalitie is twee jaar onderweg en de blik is alleen naar binnen, naar de coalitie gekeerd.

De coalitie zegt dan: wij van het CDA kennen vóór wezen, de VVD is blij met het voorstel, D66 sluit zich hier bij aan.

Ronde Venen Belang ziet ook dat gemeenten door decentralisatie een soort uitvoeringsorgaan van het Rijk zijn geworden, en daar structureel te weinig geld voor krijgen, hierdoor gedwongen worden belastingen te verhogen en moeten bezuinigingen op taken waar ze wel zelf wel over kunnen en mogen beslissen. Daartoe werd een raadswerkgroep financiën in het leven geroepen, en daar werd warempel van de oppositiepartijen ineens wel verwacht met ideeën te komen en hun inbreng te leveren.

De coalitie sluit de rijen. Is in zichzelf gekeerd en luistert niet naar enig argument van de oppositie, maar als de problemen zo groot zijn dat men het niet zelf kan oplossen, denk aan het openbaar vervoer, het gemeentehuis en het op orde krijgen van de begroting, dan ineens wordt het wel een probleem van de hele gemeenteraad. Cadeautjes uitdelen doen we alleen, problemen oplossen moeten we blijkbaar samen doen.

De coalitie zegt dan: wij van het CDA kennen vóór wezen, de VVD is blij met het voorstel, D66 sluit zich hier bij aan.

Als de uitkomst van de raadswerkgroep financiën is dat de belastingen moeten worden verhoogd, dan is Ronde Venen Belang blij dat wij niet, om redenen als zojuist genoemd, aan deze raadswerkgroep hebben deel willen nemen. Ronde Venen Belang is nl. van mening dat de raadswerkgroep financiën elke maand al samen komt: nl. tijdens de raadsvergadering.

We moeten mensen niet zeggen wat ze willen horen, maar zeggen wat ze moeten horen. Niet in achterkamertjes, maar in de openbaarheid, en in het debat. Als de coalitiepartijen wat minder bezig waren geweest met het uitvoeren van verkiezingsbeloftes en meer bereidheid hadden getoond ook naar de inbreng van de oppositiepartijen te luisteren had de gemeente De Ronde Venen er anders voor gestaan.

De coalitie zegt dan: wij van het CDA kennen vóór wezen, de VVD is blij met het voorstel, D66 sluit zich hier bij aan.

Normaal gesproken komt het college met een Kadernota ter voorbereiding op de begroting. Is dit een Kadernota? In een Kadernota sla je de piketpaaltjes, hier krijgen we de piketpaaltjes alleen geleverd, maar niet geslagen. Daarvoor is een Kadernota. Is dit een Kadernota? Nee, het is een zogenaamde Kaderbrief. Wat Ronde Venen Belang betreft zijn een aantal uitgangspunten veel te algemeen. Er worden geen concrete bedragen, percentages of zelfs maar indicaties benoemd m.b.t. verhoging OZB, verhoging toeristenbelasting en versnelling van de zogeheten transformatie in het Sociaal Domein. Hoeveel meer gaat het worden?

Ronde Venen Belang heeft hierover technische vragen gesteld, maar het college heeft nog geen enkel idee. En toch vraagt het college nu aan de gemeenteraad om in te stemmen met deze uitgangspunten om deze daarna te kunnen gaan uitwerken. Op deze manier van behandelen krijgt de gemeenteraad niet de kans om van de andere partijen te horen wat zij er van vinden. En nog veel erger, door in te stemmen met de uitgangspunten geef je als gemeenteraad in feite carte blanche.

In de Kaderbrief kan het alle kanten op gaan. Dat vinden wij best, mits al die kanten hier in de gemeenteraad besproken gaan worden. Wij willen niet eerst bij begrotingsbehandeling horen wat het college heeft bedacht, eventueel op basis van de raadswerkgroep financiën. Wij willen in de gemeenteraad deze discussie voeren en aangereikt krijgen welke verschillende scenario’s er zijn, mét onderbouwing !

Dit is geen Kadernota, maar een Kaderbrief, en de verzenders van die brief vragen alleen maar de bevestiging van ontvangst. Dit is de reden geweest dat wij een amendement hebben opgesteld. Wij willen de uitgangspunten ter kennisgeving aannemen, maar hier niet mee instemmen, wij bevestigen slechts de ontvangst van deze brief; we hebben deze gelezen!

Ronde Venen Belang heeft natuurlijk wel nagedacht over de uitgangspunten en wil het college graag onze boodschap rondom de zogenaamde Coronamotie van vorige maand meegeven:  tot aan de verkiezingen geen nieuw beleid meer met financiële consequenties!

Voorzitter, tot slot wil Ronde Venen Belang de coalitiepartijen uitdagen om na de zomer met iets anders te komen dan: wij van het CDA kennen vóór wezen, de VVD is blij met het voorstel, D66 sluit zich hier bij aan.

Je bent volksvertegenwoordiger om het college te controleren, niet om alleen met de partij mee te stemmen en je verder nooit in een debat te laten horen! Laten we op inhoud en met argumenten met elkaar in debat  gaan. Om na de zomer eens te zeggen, wanneer daartoe zonder meer aanleiding is: “daar heeft Ronde Venen Belang, daar de heeft de oppositie, wel een punt”. Zodat Ronde Venen Belang straks bij de behandeling van de begroting in het najaar kan zeggen: goed dat de begroting raadsbreed is aangenomen.