Uniek concept voor Nederland
Een bijdrage leveren aan de energie-transitie, zonder te investeren en toch profiteren van een lage stroomprijs van € 0,12 excl. BTW per KWh. Dat zijn de basisuitgangspunten van het initiatief raadsvoorstel dat de inwonerscoöperatie Veenergie.nu aan de voorzitter en griffier van de gemeenteraad van de Ronde Venen aan heeft geboden. Het raadsvoorstel behelst de aanleg van ca. 6,5 ha zonnepanelenveld, op zowel land als water. De grond is voor een symbolisch bedrag van € 1 per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van 15 jaar. De financiering wordt gevraagd bij BNG met een borgstelling van de gemeente. De combinatie van al deze zaken betekent dat het hier een uniek concept voor Nederland betreft.

Raadsvoorstel inwonersinitiatief
In de gemeente De Ronde Venen kunnen inwoners een initiatief raadsvoorstel indienen als dit voorstel door tenminste 100 inwoners wordt gesteund. Veenergie.nu heeft in korte tijd de benodigde steun met handtekeningen verzameld. Het zonnepanelenveld staat gepland op en tussen een aantal legakkers. Het terrein is vrijwel niet zichtbaar. Er wordt gewerkt met zonnepanelen op het land en op het water. Zonnepanelen op het land komen veel voor, maar op het water niet.

Anco Goldhoorn: “We hebben een leverancier gevonden die drijvende zonnepanelen op het water aanlegt. Doordat de zonnepanelen transparant zijn is er bijna geen schaduwwerking en wordt het water en onderwaterleven niet beïnvloed. Rene Bultena vult aan: “Door die transparantie van die panelen is ook het rendement van die panelen 20 tot 30 procent hoger. Dit komt door de koelende werking van het water, maar ook door reflectie waardoor de panelen ook aan de achterzijde zonlicht opvangen”.

Stappen zetten in energietransitie
Het Rijk, de Provincie en ook gemeente De Ronde Venen willen in 2040 energieneutraal zijn. Er moeten echter nog heel veel stappen gezet worden. René Bultena: “ We zijn met z’n allen heel goed om plannen te maken. Maar het moet niet bij papier alleen blijven. Papier is wat ons betreft veel te geduldig. We moeten wat doen. En met Veenergie.nu kunnen we stappen zetten. We kunnen zo’n 2000 huishoudens van groene stroom voorzien. Dan zijn we in onze gemeente nog lang niet energieneutraal, maar we zetten wel een stap. De financiering willen we doen via BNG, de Bank Nederlandse Gemeenten. Dat is mogelijk omdat dit een maatschappelijk project is met veel draagvlak en bijdraagt aan het algemeen nut. Hierbij moet de gemeente wel garant staan, maar gezien de impact die dit project heeft, hebben we daar alle vertrouwen in. En wie weet krijgen we heel veel navolging.”

Energietransitie kan met elke beurs
Veenergie.nu is een echte coöperatie zoals een coöperatie van oorsprong ook bedoeld is. Anco Goldhoorn: “Overal in Nederland verschijnen zonnepanelen en warmtepompen. Huizen worden geïsoleerd. Maar alles kost geld. En dan kunnen mensen met een minimum inkomen niet meedoen. In ons project wel. Voor € 10 per jaar heel veel besparen op je elektriciteitsrekening. Bij ons hoeft niemand te investeren en daardoor kan iedereen meedoen aan de energietransitie en daar ook nog voordeel uit halen. De echte coöperatieve gedachte. Dit maakt ons project direct ook maatschappelijk verantwoord, zeker gezien vanuit de participatiegedachte.“

Voordeel voor de inwoners
Er zijn in Nederland heel veel leveranciers van groene stroom. En heel veel Nederlanders willen ook groene stroom. Maar waar blijft de inwonersparticipatie en het voordeel? René Bultena: “Heel veel energiebedrijven investeren in groene stroom, maar de revenuen daaruit gaan vaak naar aandeelhouders, ontwikkelaars en of grondeigenaren. In het geval van Veenergie.nu gaan alle revenuen naar de deelnemende inwoners. En dan ook nog zonder te hoeven investeren. Ik stel zelf de grond beschikbaar en ik hoef daar niet beter van te worden. Zo kan ik ook zelf een steentje bijdragen aan de energie-transitie. Maar het bespaart ook kosten, waardoor de leden meer voordeel kunnen behalen”.