Het is gelukt om voor 2020 een sluitende begroting realiseren. Tot zo ver het goede nieuws, want voor komend jaar lijkt de begroting sluitend, maar in de toekomst komen we flink geld tekort!

Als wij het over de Programmabegroting hebben dan spreekt Ronde Venen Belang niet van een Programmabegroting, maar van een begroting waarbij in de toekomst reserves worden geplunderd. De coalitie doet enkel incidentele uitgaven om een hap snap coalitieakkoord uit te voeren. Waar zijn de structurele keuzes?

Er lopen zes thema’s als een rode draad door de Programmabegroting. Ronde Venen Belang wil een aantal thema’s benoemen.

Vernieuwing in het Sociaal Domein
Binnen de zorg ligt de nadruk volgens het college op preventie onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. Dit motto gaat Ronde Venen Belang aan het hart, vandaar dat wij twee amendementen hebben ingediend om de budgetten voor de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp aan te laten sluiten bij de praktijk. Wij denken dat het college hier veel te rooskleurig rekent en de problemen voor zich uitschuift. Deze amendementen werden niet aangenomen.

Een duurzame gemeente
De gemeente wil inwoners zelf stimuleren om actief bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dan is het wel handig als je de opgewekte energie van zonnepanelen kan terug leveren aan het energienet. Hiervoor hebben wij een motie ingediend die niet werd aangenomen.

Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod
De Ronde Venen heeft voor nu en in de toekomst een woningvoorraad nodig van voldoende kwaliteit, flexibiliteit en omvang. Dit klopt, maar met inbreidingslocaties alleen gaat dit niet lukken. Er is geen doorstroming en de wachttijd voor een sociale huurwoning is minstens zeven jaar. Er staat in heel de gemeente maar één woning te koop onder de 2,5 ton.

Ronde Venen Belang heeft in het verleden meerdere malen een voorstel gedaan tot woningsplitsing. Om voor de zoveelste keer een motie hier over in te dienen zien wij niet als zinvol. We moeten NU beginnen met het omzetten van gronden voor woningbouw. Rode contouren verleggen en zorgen voor nieuwe ontwikkellocaties! Wethouder sla met de vuist op tafel op het provinciehuis.

Samen aan de slag
Samen betekent voor Ronde Venen Belang met inwoners en bedrijven. Samen betekent niet dat Google Earth een beter instrument is dan een gesprek met inwoners en bedrijven. Samen betekent dat collegeleden en ambtenaren reageren op e-mails en telefoontjes.

Ronde Venen Belang maakt zich zorgen over de manier van begroten. Vele malen worden structurele uitgaven als incidenteel bestempeld. Hiermee houden wij onszelf en onze inwoners voor de gek.

Zorgen De PAS. Al maanden ligt ons land stil. Boeren kunnen niet uitbreiden. De woningbouw gaat op slot. Dit heeft grote gevolgen voor De Ronde Venen en de financiën van onze gemeente. Waar is plan B als Nederland echt op slot gaat en we zwaar gekort worden vanuit het gemeentefonds?

Zorgen over het tekort aan betaalbare woningen voor onze inwoners, zowel koop als huur.

Zorgen over een veel te duur sporthuis in Abcoude waar nu al een parkeertekort is en omwonenden de dupe zijn.

Zorgen over de wegen en kunstwerken in onze gemeente. Alleen al het opknappen van de Baambrugse Zuwe in de toekomst rooft de gehele spaarpot leeg. In november gaan we besluiten over de kunstwerken wat een grote wissel gaat trekken op de begroting daarom dienen wij het amendement kunstwerken in.

Zorgen over de daadkracht van ons gemeentebestuur. Meerjarig lukt het college het niet om de begroting sluitend te krijgen. Hier is een raadswerkgroep voor nodig. Als het vervelend wordt moet de verantwoordelijkheid ineens worden gedeeld met de gehele gemeenteraad.

Ronde Venen Belang maakt zich zorgen over het gemeentebestuur. Het is prachtig als de burgemeester en wethouders bezig zijn met het hijsen van vlaggen, het uitdelen van taarten en zoeken naar kindertoppers. Maar als het gaat om zoiets belangrijks als het gemeentehuis, het huis van de democratie, het huis van onze inwoners dan weet het gemeentebestuur onze inwoners niet te vinden.

Ronde Venen Belang wil dat inwoners meedenken en meebeslissen over de toekomst van hun huis. Daarom kan men via de Facebookpagina van Ronde Venen Belang reageren, meepraten en meedenken over de toekomst van het gemeentehuis.

Bij Ronde Venen Belang geldt: jij mag het zeggen! Laat de gemeente naar dit voorbeeld handelen. Dan gaan we misschien, heel misschien als de eerder genoemde zorgen serieus worden genomen van plunderen naar glunderen.