Vorige week donderdag heeft Marianne Luyer in haar rol als informateur haar advies uitgebracht. Op basis van de gesprekken die zij heeft gevoerd met alle partijen, adviseert zij ‘de fracties van CDA, VVD, D66 en Seniorenpartij om in gesprek te gaan en te vragen een nieuwe coalitie te vormen, die volgens haar op korte termijn kan leiden tot een stabiel bestuur met daarin vier wethouders.’

Ronde Venen Belang is verbaasd over het gemak waarmee de coalitiepartners het CDA en de VVD, Ronde Venen Belang nu lijken in te ruilen voor het vormen van een coalitie met D66. Het CDA en de VVD zijn nota bene de partijen binnen de huidige coalitie die stemmen verloren hebben terwijl Ronde Venen Belang als coalitiepartij meer stemmen heeft gehaald dan in 2014. Ronde Venen Belang wordt als grootste lokale inwonerpartij nu dus ingeruild voor D66, terwijl D66 bij de verkiezingen een zetel verloren heeft en op het nippertje met een restzetel de verkiezingsnederlaag nog weet te beperken.

De landelijke partijen het CDA, VVD en D66 verliezen dus zetels en kiezers en gaan toch als eerste met elkaar praten. Hiermee leggen ze de verkiezingsuitslag naast zich neer en negeren ze de stem van de inwoner. Hiermee ontstaat er een coalitie van verliezers, dit verlies wordt op het oog weggepoetst door de Seniorenpartij bij de gesprekken te betrekken. De twee andere winnaars van de verkiezingen, Ronde Venen Belang en Pvda/Groenlinks worden hiermee volledig genegeerd en buiten spel gezet.

In haar advies geeft mevrouw Luyer nog geen enkele inhoudelijke reden waarom er geen gesprekken met Ronde Venen Belang en de Pvda/Groenlinks worden gevoerd. Hoewel mevrouw Luyer wel meldde dat dit uit de gespreksverslagen zou volgen. Ronde Venen Belang heeft direct deze gespreksverslagen opgevraagd, eigenaardiger wijs was het antwoord daarop dat deze nog niet beschikbaar zijn. Juist uit de gespreksverslagen zal moeten blijken wat de daadwerkelijke reden is dat Ronde Venen Belang wordt buiten gesloten

Ronde Venen Belang bedrijft geen politiek in het eigen belang. Geen persoonlijk belang, maar het belang van de inwoners staat centraal. De komende tijd zal blijken of de genoemde partijen er met elkaar uit kunnen komen en een nieuwe coalitie gaan vormen. Ronde Venen Belang blijft altijd bereid om mee te praten over een mogelijke coalitie die meer recht doet aan de verkiezingsuitslag dan waar nu voor gekozen lijkt te zijn.