Ronde Venen Belang wil passende en betaalbare huisvesting voor jong en oud. Raadslid Kees Klein is vrijwilliger op het gebied van schuldhulpverlening en nummer 4 op de kandidatenlijst. Hij krijgt steeds meer signalen vanuit de samenleving dat onze eigen inwoners tussen het wal en het schip vallen bij het krijgen van een woning.

Er is sprake van verdringing van buitenaf en onredelijke verdeling van de toch al schaarse woningvoorraad in onze gemeente. Hierdoor verdwijnen onze eigen Inwoners in de illegaliteit of worden daartoe verwezen. Wie heeft er ook last van het huidige toedelingssysteem en daardoor moeite met het vinden van een huis? Jij mag het zeggen!