De gemeente heft precario belasting bij alle nutsbedrijven. Stedin en Vitens berekenen dit deels door aan de klant, maar omdat niet alle gemeente precario belasting heffen, houdt De Ronde Venen onder aan de streep geld over en zijn onze inwoners het goedkoopste uit!

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari is er een voorstel van CDA, Ronde Venen Belang en de VVD aangenomen om onze inwoners volledig te compenseren voor de heffing van Vitens. Met voorstel van het CDA, Ronde Venen Belang en de VVD nemen de woonlasten voor onze inwoners niet toe door het doorberekenen van precario door Vitens. De beoogde teruggave van circa 69 euro nu is gelijk aan de aangekondigde last aan onze inwoners door Vitens en is derhalve inclusief kosten en BTW.

Tegenstanders van deze precarioheffing zeggen dat het zinloos rondpompen van geld is. Dit lijkt misschien zo, maar Ronde Venen Belang wil geen enkel risico lopen door Vitens niet te heffen en dat daardoor de precario heffing van Stedin problemen oplevert. Immers deze heffing brengt onze gemeente en haar inwoners netto circa 1,7 miljoen euro op. Bij het algehele afschaffen van de heffing door de gemeente blijven onze inwoners achter met de doorgezette heffing van Stedin vanuit andere gemeentes en mist onze gemeente het batig saldo van de heffing van €700.000,-

Voor onze inwoners betekent deze compensatie en de eerdere door deze raad aangenomen teruggave van precariogelden een totale teruggave van 149 euro. Dit compenseert de Vitens last van 69 euro en de Stedin last van over de afgelopen periode en dit jaar voor circa 80 euro.

Het lijkt misschien een ingewikkeld systeem, maar onderaan de streep houden inwoners geld over! Wij doen ons best om dit zo goed uit te leggen. Begrijp jij het nu? Jij mag het zeggen!