Ronde Venen Belang heeft een tienpuntenplan gepresenteerd waarmee wij de verkiezingen ingaan. Binnenkort publiceren wij hier ons verkiezingsprogramma op de website. Ons tienpuntenplan en het verkiezingsprogramma is samengesteld door onze leden en inwoners. Bij een inwonerpartij praten de inwoners mee, jij mag het zeggen!

Tienpuntenplan Ronde Venen Belang

1. Jij mag het zeggen: inwoners, bedrijven en organisaties praten mee!

2. Betaalbare woonlasten bij een financieel solide beleid.

3. Meer aandacht voor veiligheid op straat en handhaving van kleine ergernissen zoals snelheid- en parkeerovertredingen.

4. Iedereen krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is, kosten mogen niet beperkend zijn.

5. Meer geld naar sport.

6. Passende en betaalbare huisvesting voor jong en oud.

7. Behoud van voorzieningen zoals winkels, scholen, dorpshuizen en zorg dichtbij huis.

8. Extra aandacht voor de openbare ruimte, onderhoud van groen en wegen.

9. Bereikbaarheid verbeteren, speciale aandacht voor openbaar vervoer en de N201.

10.Ondersteuning van cultuur en karakter van de dorpen en gemeente.