Wel last van files, maar geen verbreding N201

 

 

Deze conclusie kan worden getrokken uit de enquête die Ronde Venen Belang onder de bevolking heeft gehouden.
De enquête heeft RVB gehouden omdat de provincie Utrecht haar mening over de N201 heeft veranderd. Tot voor kort huldigde zij het standpunt dat de N201 niet verbreed mocht worden. Om die reden werd het aquaduct bij Amstelhoek ook voorzien van slechts een enkele rijbaanAangezien de provincie nu laat blijken dat zij denkt over verbreding van de gehele N201 wilde RVB van de inwoners weten hoe zij over verbreding denken.

Veel inwoners hebben gereageerd
De enquête is door 537 respondenten ingevuld. De leeftijd varieerde van 18 jaar tot 80 jaar, waarbij de meerderheid lag tussen 30 jaar en 50 jaar. Naast inwoners uit de gemeente hebben ook andere weggebruikers de vragenlijst beantwoord. De meeste respondenten komen uit Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis.

Problemen niet op het hele traject
De respondenten hebben aangegeven waar zij doorstromingsproblemen ervaren. Deze problemen zijn niet over het hele traject van de N201 gelijk, zoals hieronder wordt aangegeven.

Problemen bij:

 

Loenersloot 22 %
op- af A2 49 %
op- af V’veen 35 %
kruising enschedeweg 13 %
industrieweg 15 %
Hofland 33 %
tussen M en aquaduct 21 %
aquaduct 9 %

 

De grootste problemen doen zich voor bij de op- en afritten van de A2 en Vinkeveen en bij de kruising bij Hofland. De meeste doorstromingsproblemen doen zich voor tijdens de ochtend- en avondspits van maandag t/m vrijdag. Onder de respondenten ervaart 50 tot 60% last tijdens de spitstijden Opvallend is dat de problemen in de ochtendspits het sterkst voorkomen op dinsdag (42%) en donderdag (41%) en bij de avondspits ook op dinsdag en donderdagavond (beide 63%). Uit de enquête blijkt ook dat het merendeel van de respondenten zowel ‘s morgens als ’s avonds wel eens doorstromingsproblemen ervaart. Gemiddeld is men ongeveer 14 minuten kwijt per dag dat men in de file staat.  

 

  Ochtenspits Avondspits
maandag 36 % 53 %
dinsdag 42 % 63 %
woensdag 37 % 59 %
donderdag 41 % 63 %
vrijdag 33 % 56 %

                          

Hoe vaak in de file?

Vaak 41 %
Soms 33 %
Nooit 9,5 %

Het gebruik van sluiproutes
Evenveel mensen maken gebruik van sluiproutes als niet, waarbij de Baambrugse Zuwe het meest wordt gebruikt als sluiproute. De andere sluiproutes worden zeer beperkt gebruikt.

Doorstromingsproblemen, maar de N201 verbreden?
Hoewel een groot aantal respondenten te maken heeft met files leidt dit niet tot grote aantallen die de N201 verbreed willen zien. De respondenten konden aangeven waar zij de N201 verbreed wilden zien.

 

Loenersloot 25 %
op- afritten bij  A2 31 %
op- afritten  Vinkeveen 22 %
kruising Enschedeweg 13 %
kruizing Industrieweg 14 %
Hofland 16 %
traject Mijdrecht -  aquaduct 15 %
aquaduct 10 %
     
     
     

De respondenten geven aan dat de grootste veroorzaker van de problemen de op- en afritten van de A2 zijn gevolgd door het traject richting Loenersloot.  Hoe verder verwijderd van de A2 hoe minder de bereidheid bij de inwoners aanwezig lijkt te zijn om de N201 te verbreden.

Andere vragen
In de enquête werden nog diverse vragen gesteld over gevolgen van verbreding van de N201. Verbreding maakt de gemeente beter bereikbaar (41%) en kan leiden tot meer economische activiteit (33%) terwijl er weinig milieuschade wordt verwacht (23%).

Conclusie
Ronde Venen Belang hecht veel waarde aan de uitkomsten. Ondanks dat vele Ronde Veners in de file staan op de N201 en daar vrij veel tijd aan kwijt zijn, willen de inwoners van de gemeente de N201 niet direct verbreden. Het oplossen van de problemen bij de op- en afritten van de A2 en het verbreden van de N201 richting Loenersloot heeft, zo leren de resultaten, de voorkeur van onze inwoners.