VERBREDING N201 ?

Ronde Venen Belang wil mening inwoners weten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde Venen Belang heeft duidelijke mening over N201.
De N201 in De Ronde Venen is de drukst bereden provinciale weg in Nederland. Dit levert van tijd tot tijd files op, door problemen bij de A2, door de op- en afrit bij Vinkeveen, door diverse verkeerslichten bij Amstelhoek en Mijdrecht en de enkele tunnelbuis van het aquaduct onder de Amstel.
Al geruime tijd is de N201 hierdoor onderwerp van gesprek. Ronde Venen Belang heeft altijd (ook tijdens de verkiezingen) gesteld dat de problematiek bij de A2 moet zijn opgelost, voordat iets zinnigs te zeggen valt over een eventuele verbreding op Rondeveens grondgebied. Ook is aandacht gevraagd voor de veiligheid en dat met name bij de op- en afritten van de N201 ter hoogte van Vinkeveen.

Provincie wijzigt standpunt
De provincie Utrecht huldigde tot voor kort een vergelijkbaar standpunt, namelijk dat de N201 op Rondeveens grondgebied 2-baans moest blijven. Niet voor niets is bij de aanleg van het aquaduct onder de Amstel gekozen voor een enkele rijbaan. Sinds kort geeft de provincie aan open te staan voor verdubbeling van de N201, ook op Rondeveens grondgebied.

RVB wil mening inwoners weten
Een eventuele verbreding van de N201 zal zeker consequenties hebben. Ronde Venen Belang wil in de gemeenteraad over een eventuele verbreding van de N201 geen standpunt innemen, voordat zij duidelijkheid heeft over de mening van onze inwoners. Voor een inwonerspartij als RVB is het noodzakelijk dat de mening van de inwoners zwaar weegt, alvorens RVB een standpunt in de gemeenteraad kan innemen. De fractie van RVB is dan ook verheugd een duidelijke enquête aan de inwoners voor te kunnen leggen.