Nieuwe boekhoudregels bieden kansen, die we moeten pakken

Meer wegen structureel aanpakken

Met ingang van 2017 veranderen de boekhoudregels van gemeenten drastisch

Tot nu toe werden investeringen in wegen in een keer in rekening gebracht.
Door de landelijke overheid is bepaald dat met ingang van 2017 investeringen in o.a. wegen afgeschreven moeten worden. Dit wil zeggen dat we rekening houden met de levensduur van de investering, ofwel hoe lang gaat de betreffende weg mee voordat  deze weer vervangen moet worden. Dit biedt kansen en daarom heeft de gemeenteraad  een voorstel  van RVB aangenomen om dit verder uit te werken.  

 

Veel lagere kosten per jaar

René Bultena:  “Voor veel mensen in en buiten het gemeentehuis zijn de kansen die de  nieuwe boekhoudregels bieden nog niet helemaal duidelijk, maar dit biedt echt mogelijkheden.  Omdat  we wegen vanaf 2017 niet in één bedrag meer mogen afschrijven maar bijvoorbeeld over een periode van 20 jaar, zou je kunnen overwegen om niet gebruik te maken van geld wat we in kas hebben maar hiervoor eventueel geld te lenen.

De termijn van de terugbetaling zou ideaal gesproken gelijk  zijn aan de  afschrijvingsduur van laten we zeggen bijvoorbeeld 20 jaar.

De te betalen rente, zeker voor een gemeente  als De Ronde Venen is laag (tussen de 1% en 2%) en het kan daarom veel voordeliger zijn om veel wegen meteen aan te pakken.”

 

Lenen kost ook geld, maar veel minder dan het lijkt

René: Maar zeggen sommige mensen dan, dat kost dan toch ook elk jaar veel geld aan terugbetalingen (afschrijvingen) en rente. Dat klopt! Echter de gemeente heeft op dit moment veel geld gereserveerd en betaalt ook elk jaar veel geld aan het oppervlakkig onderhoud van slechte wegen. Wij willen  wegen vernieuwen, want nieuwe wegen hebben  immers veel minder tot geen onderhoud nodig en zijn veel veiliger”.

 

Besparen op onderhoud door te investeren

René: “We moeten dus kijken  hoeveel geld we kunnen besparen op het jaarlijkse onderhoud indien we een weg vernieuwen. Het mooiste is het natuurlijk  als deze besparing per jaar gelijk is aan de kapitaalslasten (rente en afschrijving).

Dan geven we met ze allen het zelfde geld uit en hebben we tegelijkertijd wel mooie, goede, maar ook veilige wegen.

En wat als het wat meer kost? We kunnen dan besluiten dat jaarlijks te budgetteren als extra uitgaven of we kunnen hiervoor een aparte reserve vormen. Het geld van deze reserve kan dan mooi komen uit de verbeterde grondexploitatie van de gemeente.

Immers de verslechtering 5 jaar geleden van deze grondexploitatie heeft geleid tot o.a. het uitstel van investeringen in wegen.

En wat als het minder kost ? Dat is natuurlijk voor iedereen goed. Ik zal dat met 2 voorbeelden proberen uit te leggen”.

 

Rekenvoorbeeld - ideaal plaatje Weg A
Onderhoud per jaar (huidige situatie)  €         75.000,00
Vernieuwing investering      €    1.000.000,00
Rente 2%  €         20.000,00
Afschrijving per jaar  €         50.000,00
Kapitaalslasten  €         70.000,00
Restant onderhoud na vernieuwing  €           5.000,00
   
Extra lasten per jaar  €                0,00  

                                                                               

 

Rekenvoorbeeld  -er moet geld bij  Weg B 
Onderhoud per jaar (huidige situatie)  €        50.000,00
Vernieuwing  €   1.000.000,00
Rente 2%  €        20.000,00
Afschrijving per jaar  €        50.000,00
Kapitaalslasten  €        70.000,00
Restant onderhoud na vernieuwing  €          5.000,00
   
Extra lasten per jaar  €        25.000,00

 

Betere wegen zijn eerder mogelijk

In beide situaties zijn de jaarkosten berekend ten opzichte van  de huidige situatie.  Het grootste verschil zit erin dat zowel weg A als weg B niet alleen maar oppervlakkig onderhouden worden, maar geheel vernieuwd. De kwaliteit van de wegen , maar ook de veiligheid wordt sterk verbeterd.  Uitgerekend moet worden wat de eventuele  meerkosten zijn. Daar is het onderzoek voor bedoeld.

René: “Wij zijn als RVB er van overtuigd dat we hiermee snel een heel grote stap kunnen maken om de wegen structureel te verbeteren. Iets waar elke inwoner dagelijks van kan profiteren”.

 

Uitkomsten onderzoek

Ronde Venen Belang vraagt in haar motie aan het college om uit te zoeken voor welke wegen groot onderhoud noodzakelijk is en wat, en of daar eventueel extra lasten aan verbonden zijn. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de raad en het college dan een goede afweging maken om te komen tot zoveel mogelijk goede en mooie wegen zonder hiervoor risico’s te lopen of te veel geld uit te geven.