Nieuw coalitieakkoord gepresenteerd

Door de fractievoorzitters van de drie nieuwe coalitiepartijen, CDA, VVD en RVB is dinsdag het coalitieakkoord gepresenteerd met het thema Maatschappelijk Betrokken. Volgens Rein Kroon (CDAzijn de goede punten uit het oude coalitieakkoord meegenomen en wordt nu meer ingezet op preventie en snelheid.
‘Voor de sociale zaken komt er een innovatiebudget van 200.000 euro. Wij willen meer op het gebied van preventie gaan doen zodat wij geld kunnen besparen. Voor 2020 moet er een bezuiniging van 1.2 miljoen euro gerealiseerd zijn’, stelde Kroon.

In het akkoord zijn verder de volgende punten te vinden: De Servicepunten krijgen een belangrijkere rol. Er komt een sociaal team bij de wijkverpleging en de wegen worden stevig aangepakt. In 2016 Hofland, eerste fase Zuiderwaard en de Wilnisse Zijweg. In 2017 Achter de Kerken in Abcoude, Plaswijk, tweede fase Zuiderwaard en de Herenweg in Wilnis. Er komt een nieuwe website en de gemeente gaat zich meer inzetten op de invoering van WhatsApp-groepen en de ICT voorzieningen worden verbeterd. De coalitie wil geen grootschalige samenwerking met andere gemeenten en inhuur van externe medewerkers moet incidenteel zijn. Door middel van wijknetwerken worden inwoners betrokken bij de veiligheid in hun wijk. Werkzoekenden worden beter begeleid qua stage plekken. Bij het onderwijs is het belangrijk om problemen vroegtijdig op te sporen. Het college staat positief tegenover het realiseren van een gezondheidscentrum in de Jozefschool. Er wordt ingezet op verbetering van de verkeersstroming op de N201 en bij de afslag Vinkeveen op de A2. Er moet verruiming komen van een lokaal busnetwerk. Er zal intensiever worden samengewerkt tussen gemeente en ondernemers over in te vullen vacatures, leegstand te voorkomen en samenwerking tussen winkeleigenaren te versterken. Verplaatsing van de coffeeshop wordt onderzocht. Er wordt gepleit voor legalisering van recreatiewoningen. Agrarische gronden worden niet zonder meer ingezet voor natuur. Nieuwe bouwlocatie is Marickenzijde 2. Zonne-energie zal worden toegepast op daken. Het energiegebruik wordt verminderd in het gemeentehuis. Er komt geen eigen beleid voor de bouw van windmolens. Dorpshuizen moeten zich zelf financieel bedruipen. Bij nieuwe plannen moet een businesscase worden voorgelegd. Er wordt daadkrachtig ingezet om de financiële positie meer solide te maken.
Lokale woonlasten blijven op laag niveau. Belastingen worden niet verhoogd. Er wordt gekeken naar een andere manier van investeren zodat die kosten uitgesmeerd kunnen worden.
Er komen drie wethouders: David Moolenburgh (CDA), Ruimtelijke ordening, Alberta Schuurs-Jensema (VVD), financiën, onderwijs, jeugdzorg en sport en Anco Goldhoorn (RVB), sociaal domein, economie en recreatie.

Voor het volledige coalitieakkoordLees verder

Anco Goldhoorn, Alberta Schuurs, David Moolenburgh