De vorming van een nieuwe coalitie ligt op koers

 

De onderhandelaars van CDA, RVB en VVD laten weten dat de vorming van een nieuwe coalitie op koers ligt.

In de afgelopen weken hebben de partijen 'forse meters gemaakt' in hun streven, voor het einde van deze maand een nieuw coalitieakkoord op hoofdlijnen en een verdeling van de portefeuilles over de wethouders bekend te kunnen maken. De beoogde coalitiepartijen benadrukken dat zij zorgvuldigheid en kwaliteit boven snelheid stellen.

De partijen CDA, RVB en VVD hebben deze week opnieuw intensief overleg gevoerd, om te komen tot de vorming van een nieuwe coalitie. Er is langdurig, maar constructief overleg gevoerd over de stand van zaken op het gebied van het sociaal domein, financiën, wegenonderhoud, ICT en vele andere onderwerpen.

Alle dossiers zijn door de vakspecialisten in het gemeentehuis toegelicht en door de gesprekspartners uitgediept. Er is ook openhartig gesproken over de invulling van de portefeuilles van zowel de burgemeester als van de drie wethouders.

Komende week zullen de besprekingen opnieuw worden voortgezet, waarbij er specifiek aandacht zal zijn voor de financiële situatie aangaande het sociaal domein en het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast zal worden begonnen met het schrijven van het nieuwe coalitieakkoord.

De onderhandelaars willen aan het eind van deze week een conceptakkoord gereed hebben. Komende week zal ook duidelijkheid verschaft kunnen worden over de personele invulling van de drie wethoudersposten.