Ouderenzorg Vinkenoord, door beslissing Careyn, letterlijk sterfhuisconstructie

Een dezer dagen brengt Careyn de bewoners van Vinkenoord op de hoogte dat met Amerpoort overeenstemming is bereikt tot verhuur van leeggekomen en leegkomende wooneenheden door Careyn aan Amerpoort ten behoeve van personen met een verstandelijke beperkingVoor Ronde Venen Belang een kwalijke ontwikkeling, die zal leiden tot een belangrijke verslechtering van ouderenzorg in de gemeente De Ronde Venen, in het bijzonder in de kern Vinkeveen.

Careyn hanteert letterlijk sterfhuisconstructie
Grote zorg spreken wij ook uit voor de creatie in de komende jaren van een mix van bewoners, voortkomende uit de huidige bewoners en de instroom van personen met een verstandelijke beperking. Niet alleen betekent dit een enorme sfeerverandering voor de bewoners, maar ook wordt de mogelijkheid voor ouderen, om gezamenlijk in een gebouw "langer thuis te wonen”, definitief om zeep geholpen. Door de verhuur van leegkomende ruimtes aan Amerpoort is letterlijk sprake van een sterfhuisconstructie van de ouderenzorg.

Careyn negeert lokaal initiatief
Het spijt ons te moeten zien dat door Careyn, ondanks eerdere afspraken, het lokale initiatief om Vinkenoord over te nemen door lokale bewoners en blijvend open te houden voor de ouderzorg, ter zijde heeft geschoven. Naar onze mening bevestigt Careyn, door haar beslissing, dat de ouderenzorg door hen ondergeschikt wordt gemaakt aan de eigen vastgoedbelangen. De menselijke maat ontbreekt.

Lokaal initiatief moet meegenomen worden
Wij hebben daarom het College Toezicht Sanering Zorginstellingen, die moet toezien op de wettelijke vereiste van een transparant proces en marktconforme prijsvorming, verzocht om het initiatief vanuit de bevolking van Vinkeveen, in het proces mee te nemen.  Om dit verzoek kracht bij te zetten is ook de staatsecretaris met ditzelfde doel benaderd en hebben zowel de vaste Kamercommissie VWS als de clientenorganisatie Marioord / Vinkenoord de brieven aan de staatsecretaris en het College Sanering Zorginstellingen gekregen.

Vertrouwen in College Toezicht Sanering Zorginstellingen
Op grond van ons verzoek rekent de fractie van Ronde Venen Belang er op dat het College Toezicht Sanering Zorginstellingen, gezien haar wettelijke taken, nu niet meer om het initiatief vanuit de bevolking van Vinkeveen, om Vinkenoord over te nemen, heen kan.  Hierbij vertrouwen wij op de steun van de staatsecretaris en de vaste Kamercommissie VWS.
 

Ronde Venen Belang