Ronde Venen Belang wil met erfpacht sociale woningbouw zekerstellen

In de laatste commissievergadering bleek het woningbouwproject Westerheul IV in Vinkeveen niet naar wens te verlopenOntwikkelaars, die woningbouw contracten met de gemeente hebben afgesloten, blijken niet in staat de woningen ook te bouwen.  De vraag sluit niet meer aan bij de afgesproken types woningen. Vooral de vraag naar appartementen is sterk teruggelopen.
 Dit betekent ook dat de woningbouwcorporatie Groenwest terug moet komen op het bouwen van goedkope appartementen.  De sociale woningbouw komt daarmee in gevaar.  In de commissievergadering is de fractie van Ronde Venen Belang daarom gekomen met een plan, dat sociale woningbouw wel mogelijk maakt.

 

Zorgen over goedkope huurhuizen

Joppe de Ree, fractievoorzitter van Ronde Venen Belang: Ronde Venen Belang maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van starters en mensen met de laagste inkomens in de nieuwbouw. Woningbouwcorporaties beschikken over te weinig financiën om voldoende te kunnen investeren in sociale woningbouw (goedkope huurwoningen) . Daarom kan Groen West geen goedkope huizen bouwen, omdat zij over onvoldoende geld beschikken om aan die wens te voldoen. Zij zien geen mogelijkheid te investeren voor de doelgroep.”

Met erfpacht wel goedkope huizen

“Dat is ook niet helemaal nodig.” aldus René Bultena, ook lid van de fractie van Ronde Venen Belang. “Als je een deel van het project in erfpacht uitgeeft, wordt het wel mogelijk. Woningbouwverenigingen kunnen op deze wijze op gedegen en goedkope  wijze sociale woningbouw financieren, gewoon omdat de stichtingskosten lager worden. Het zit namelijk zo: De gemeente kan -door middel van het stellen van erfpachtvoorwaarden- dwingend opleggen dat de grond wordt bestemd voor sociale woningbouw. Voor de ontwikkelaar betekent dit een uitgestelde grondprijsbetaling, waarvoor een vergoeding dient te worden betaald. Tot die tijd moet de grond voor de gemeente pacht opbrengen die minimaal gelijk moet zijn aan de rente die de gemeente betaalt. Feitelijk financiert de gemeente in dit geval een deel van de stichtingskosten, zonder dat dit geld kost.

Goed voor huurders, woningbouwcorporatie en gemeente

Voor de gemeente betekent dit dat de grond pas later verkocht wordt , tegen de dan geldende grondprijs. Voor de gemeente heeft dit geen negatieve gevolgen. De grond kost geen geld en de gemeente blijft eigenaar van de grond, die op termijn zelfs meer kan opbrengen.

Bovendien hoeft de gemeente geen verlies te nemen op haar huidige grondexploitatie. De investeerder krijgt lagere stichtingskosten. Onze inwonerskrijgen betaalbare huurwoningen. Een duidelijke win-win situatie, waarvan onze inwoners met een smalle beurs van kunnen profiteren. Maar het belangrijkste is dat we normale huurhuizen tegen lage huren kunnen bouwen.” 

Wethouder Moolenburgh ziet mogelijkheden

Wethouder David Moolenburgh reageerde in de commissievergadering van afgelopen week bijzonder positief op het plan van Ronde Venen Belang. Hij zegde toe de mogelijkheid te onderzoeken om voor de vrijgekomen en eventueel vrij te komen kavels op het zieltogende project Westerheul IV in Vinkeveen in erfpacht uit geven.