College

RVB in College

Met ingang van 21 april 2016 maakt Ronde Venen Belang samen met het CDA en VVD deel uit van het college. Het Coalitieakkoord is getiteld "Maatschappelijk betrokken, met visie naar vooruitgang".  Namens RVB is Anco Goldhoorn wethouder. Hij heeft Economie en bedrijvigheid, WMO, ParticipatiewetSociale zaken, Minimabeleid, Milieu, AfvalRecreatieODRU en GGD  in zijn portefeuille.
Hij is Coördinerend wethouder Sociaal Domein en vergunninghouders.

 

Anco Goldhoorn

 

Om het volledige coalitieakkoord "Maatschappelijk betrokken met visie naar vooruitgang" te lezen Klik hier